Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH ĐỂ THANH TOÁN LÃI TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC HÀ

Thông tin trái phiếu 21/05/2019    223

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu Công ty Cổ phần Bắc Hà cho các Trái chủ, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

  1. Thông tin Trái phiếu và Kỳ thanh toán lãi:        

– Tên trái phiếu:        Trái phiếu Công ty Cổ Phần Bắc Hà

– Kỳ hạn:                    03 năm

– Ngày phát hành:    26/04/2018

– Ngày đáo hạn:       26/04/2021

– Lãi suất:                  10%/năm

– Kỳ thanh toán lãi:  12 tháng từ 26/04/2018 đến 26/04/2019                         

  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:        

– Ngày chốt danh sách Trái chủ: 23/04/2019 (Tổ chức phát hành sẽ không thực hiện các thủ tục chuyển nhượng trái phiếu vào ngày chốt danh sách)

– Ngày Thanh toán: 26/04/2019

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status