Hợp tác cùng phát triển

T/b Quản lý cổ đông và phát hành tăng vốn của Cty Cổ phần bảo hiểm Bưu Điện (PTI )

Hoạt động VNDirect 12/02/2008    232

Chia sẻ

  • Căn cứ vào Hợp đồng quản lý cổ đông số 01/2008/VNDS-QLCĐ giữa Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện và Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.
  • Căn cứ và giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 283/UBCK-GCN do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 01 năm 2008)


Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo đến Quý cổ đông của Công ty Cổ phần bảo hiểm Bưu điện ( PTI ) một số nội dung như sau:

  • Uỷ quyền quản lý Sổ cổ đông của PTI cho VNDS
  • Thông báo phát hành cổ phiếu của PTI
  • Các Fom mẫu về chuyển nhượng Cổ phần và đăng ký quyền mua cổ phần của PTI

Các file download

DMCA.com Protection Status