Góp ý cho VNDIRECT

Tài sản tích sản

Tài sản tích sản là hình thức đầu tư vào các tài sản với mục đích đảm bảo sức khỏe tài chính trọn đời. Tài sản thuộc nhóm tích sản là các loại tài sản có yếu tố an toàn và tăng trưởng vượt trội bền vững với chu kỳ thời gian dài hơn 10 năm, được lựa chọn trên nguyên tắc đầu tư giá trị cơ bản. Tài sản tích sản bao gồm: danh mục trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, danh mục cổ phiếu đầu ngành có tiềm năng phát triển vượt bậc và bền vững về mặt dài hạn. Nhà đầu tư có thể đầu tư tích lũy tài sản thông qua hình thức tiết kiệm đầu tư định kỳ hoặc hoặc đầu tư một lần.

Kỳ vọng lợi nhuận của loại hình đầu tư này 10-15%/năm

DANH MỤC SẢN PHẨM

Tiết kiệm đầu tư định kỳ

: Chương trình đầu tư định kỳ Quỹ Đầu tư chủ động VND

: Tiết kiệm đầu tư một cổ phiếu giá trị

Đầu tư thu nhập ổn định

: Trái phiếu doanh nghiệp

Đầu tư danh mục

: Đầu tư giá trị

PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ

Cách 1: Tham gia gói dịch vụ DWEALTH và  nhận tư vấn từ các chuyên gia tài chính để phân bổ tài sản theo hành trình đầu tư phù hợp với từng Khách hàng. Để đăng ký dịch vụ DWEALTH khách hàng vui lòng liên hệ TẠI ĐÂY
Cách 2: Khách hàng có tài khoản có thể truy cập iVND để đăng ký dịch vụ và thực hiện giao dịch. Để hướng dẫn vui lòng liên hệ 1900 5454 09
Cách 3: Khách hàng giao dịch chứng khoán có thể đăng ký và giao dịch ngay trên Bảng giá DBOARD của VNDIRECT. Truy cập DBOARD TẠI ĐÂY
Cách 4: Liên hệ với Trụ sở và các Chi nhánh, Phòng giao dịch của VNDIRECT trên toàn quốc. (Vui lòng xem TẠI ĐÂY)

HỖ TRỢ TƯ VẤN

Quý khách có nhu cầu hỗ trợ tư vấn gói dịch vụ phù hợp, vui lòng liên hệ với Bộ phận sản phẩm tại đây hoặc qua Tổng đài 1900545409, email support@vndirect.com.vn.
Chuyên trang hỗ trợ khách hàng: support.vndirect.com.vn