Góp ý cho VNDIRECT

VNDAF

VNDAF là chứng chỉ Quỹ mở thuộc loại hình đầu tư ETF, một hình thức đầu tư vào danh mục các cổ phiếu thuộc nhóm cổ phiếu VN30 có vốn hóa lớn nhất trên thị trường, và có bộ lọc tiêu chí cơ bản chặt chẽ hơn để loại bỏ các cổ phiếu thiếu nền tảng phát triển bền vững dài hạn và có yếu tố cyclical và rủi ro cao, để giảm thiểu rủi ro có đặc thù riêng của thị trường chứng khoán Việt nam.

VNDAF được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đầu tư chứng khoán của các nhà đầu tư muốn tìm kiếm cơ hội phân bổ tỷ trọng đầu tư chứng khoán theo rổ cổ phiếu, và tìm kiếm cơ hội tăng trưởng dài hạn vượt trội cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt nam. VNDAF có thể phù hợp với các nhà đầu tư dài hạn hoặc các chiến lược trading theo index của thị trường chứng khoán.

TẠI SAO ĐẦU TƯ VNDAF?

  • VNDAF thuộc loại hình đầu tư fundamental etf, một loại hình đầu tư rất phổ biến và chứng minh được hiệu quả đầu tư dài hạn vượt trôi trong các hình thức đầu tư chứng khoán.
  • Không giới hạn số tiền và thời gian đầu tư.
  • Vốn đầu tư nhỏ chỉ từ 1 triệu đồng có thể đầu tư được rổ cổ phiếu trong danh mục VN30.
  • Nhà đầu tư có thể bán lại chứng chỉ quỹ theo giá trị tài sản ròng được định giá hàng tuần và giao dịch bất cứ lúc nào.
  • Mức độ rủi ro đầu tư thấp hơn đầu tư chứng khoán vì tính đa dạng phân bổ tài sản của danh mục.
  • Nhà đầu tư có thể chuyển tiền đầu tư trực tuyến từ bất cứ chi nhánh NH nào trong hệ thống bankgate của VNDIRECT kết nối với 9 NH.. và  giao dịch trực tuyến hàng ngày.
  • THỜI GIAN ĐẦU TƯ KHUYẾN NGHỊ trên 5 năm để có thể hưởng lợi được chu kỳ tăng trưởng kinh tế và giảm thiểu được các rủi ro biến động ngắn hạn của thị trường chứng khoán.
  • Với khách hàng đầu tư VNDAF theo hình thức kinh doanh ngắn hạn cần có mức kỷ luật stop loss và profit taking theo đúng quản trị rủi ro của loại hình đầu tư để tránh tổn thất vốn.
  • MỨC KỲ VỌNG LỢI NHUẬN 12-18%/năm cho  chu kỳ đầu tư trên 5 năm.
  • Lợi nhuận kỳ vọng của chiến lược ngắn hạn sẽ biến động theo thị trường

BÁO CÁO NAV QUỸ VNDAF

Xem tại đây

THÔNG TIN GIAO DỊCH

CÁCH THỨC GIAO DỊCH

Cách 1: Online
Nhà đầu tư đăng nhập vào tài khoản chứng khoán của mình và đặt lệnh trên bảng giá Chứng chỉ quỹ online
Hoặc xem hướng dẫn chi tiết trên trang support của VNDIRECT TẠI ĐÂY

Cách 2: Tại sàn
Nhà đầu tư điền PHIẾU MUA/BÁN và nộp phiếu tại sàn