Góp ý cho VNDIRECT

Hướng dẫn giao dịch

Hướng dẫn nộp tiền

Nhà đầu tư có 3 hình thức để nộp tiền vào tài khoản chứng khoán của VNDIRECT:

  • Nộp tiền tại hội sở và chi nhánh của VNDIRECT
  • Nộp tiền trực tuyến qua ngân hàng
  • Nộp tiền tại các ngân hàng khác vào tài khoản giao dịch tại VNDIRECT

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Hướng dẫn rút tiền, chuyển tiền từ tài khoản giao dịch tại VNDIRECT

Để thực hiện rút, chuyển tiền từ tài khoản giao dịch tại VNDIRECT ra tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản đối ứng tại VNDIRECT, Quý khách có thể thực hiện qua các cách sau:

  • Thực hiện rút tiền, chuyển tiền tại sàn giao dịch
  • Thực hiện rút tiền, chuyển tiền trực tuyến qua Bảng giá
  • Thực hiện chuyển tiền qua Mobile App
  • Thực hiện chuyển tiền qua tổng đài 1900545409

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Hướng dẫn giao dịch chứng khoán cơ sở

Nhà đầu tư có thể giao dịch chứng khoán cơ sở tại VNDIRECT trên cả Mobile app và trình duyệt web

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Hướng dẫn giao dịch chứng khoán phái sinh

Nhà đầu tư có thể giao dịch chứng khoán phái sinh tại VNDIRECT trên cả Mobile app và trình duyệt web

Xem chi tiết TẠI ĐÂY