Góp ý cho VNDIRECT

Danh mục ký quỹ

Danh sách chứng khoán được giao dịch ký quỹ tại VNDIRECT (Cập nhật ngày 30/3/2020)

Tải về tại đây

STT Sàn Tên công ty Tỷ lệ tính sức mua mới  Giá chặn mới 
1 AAA HOSE Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát                                 50       13,200
2 ACB HNX Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu                                             50       25,500
3 ANV HOSE Công ty Cổ phần Nam Việt 20       25,000
4 APG HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát                                             10         7,000
5 ASM HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI                                                20         6,000
6 AST HOSE CTCP Dịch vụ hàng không Taseco 30       75,000
7 BCC HNX Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 30         9,000
8 BCE HOSE Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương                               20         8,500
9 BFC HOSE Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền 40       13,300
10 BIC HOSE Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam           30       32,300
11 BID HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam                      50       41,100
12 BMC HOSE Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định                                            20       14,300
13 BMI HOSE Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh                                                   30       19,200
14 BMP HOSE Công ty cổ phần nhựa Bình Minh                                                  50       43,600
15 BSI HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam             30       10,800
16 BVH HOSE Tập đoàn Bảo Việt                                                               50       45,000
17 BVS HNX Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt                                            30       10,700
18 BWE HOSE Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương 40       23,300
19 C32 HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2                                             30       26,000
20 CAV HOSE Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam 50       74,800
21 CEO HNX Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O                                                    40         8,400
22 CII HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh                   30       24,400
23 CLC HOSE Công ty cổ phần Cát Lợi 20       20,000
24 CMG HOSE CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC 20       28,000
25 CNG HOSE Công ty Cổ phần CNG Việt Nam                                                    30       26,000
26 CRE HOSE CTCP Bất động sản Thế Kỷ 30       25,000
27 CSC HNX Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA 20       29,900
28 CSM HOSE Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam                                     50       17,700
29 CSV HOSE Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam 50       23,900
30 CTD HOSE Công ty cổ phần Xây dựng Cotec                                                  50       66,700
31 CTG HOSE Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam                               50       23,800
32 CTI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO                             30       27,700
33 CTS HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam                      40         7,600
34 CVT HOSE Công ty Cổ phần CMC                                                             40       19,500
35 D2D HOSE Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 50       60,100
36 DBC HNX Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam                                        40       22,500
37 DBD HOSE Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định 20       59,200
38 DCM HOSE Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau 50         7,400
39 DGC HNX Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang                                  40       28,000
40 DGW HOSE Công ty cổ phần Thế giới số 40       22,900
41 DHA HOSE Công ty Cổ phần Hoá An                                                          40       37,700
42 DHC HOSE Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre                                                50       41,600
43 DHG HOSE Công ty cổ phần Dược Hậu Giang                                                  50       98,300
44 DIG HOSE Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng                                 50       14,000
45 DMC HOSE Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco                                     10       63,100
46 DPG HOSE Công ty cổ phần Đạt Phương 30       40,000
47 DPM HOSE Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP                        50       14,900
48 DPR HOSE Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú                                                 40       45,700
49 DRC HOSE Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng                                                  50       21,800
50 DRH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước                                           20         5,100
51 DXG HOSE Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh                             50       12,300
52 EIB HOSE Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam                                          40       20,000
53 EVE HOSE Công ty cổ phần Everpia Việt Nam                                                40       10,400
54 FCN HOSE Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON                      50         9,200
55 FIT HOSE Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T                                                    10         6,000
56 FLC HOSE Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC                                                    20         4,000
57 FMC HOSE Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta                                                40       22,800
58 FPT HOSE Công ty cổ phần FPT                                                             50       57,900
59 FRT HOSE Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT 30       16,600
60 FTS HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 20       14,600
61 GAS HOSE Tổng Công ty Khí Việt Nam_CTCP                                                  50       73,100
62 GEX HOSE Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam 40       20,000
63 GMD HOSE Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển                                     50       20,500
64 HAH HOSE Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An  30       11,400
65 HAR HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền               10         3,400
66 HAX HOSE Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh                                          20       13,200
67 HBC HOSE Công ty cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa ốc Hòa Bình                          30         9,100
68 HCM HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh                               50       16,400
69 HDA HNX Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á                                                 20         8,800
70 HDB HOSE Ngân hàng HD bank 50       30,000
71 HDC HOSE Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu                                  30       19,900
72 HDG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô 50       30,000
73 HHS HOSE Công ty Cổ Phần Đầu tư – Dịch vụ Hoàng Huy                                      10         4,700
74 HPG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát                                           50       22,300
75 HPX HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát 30       30,000
76 HSG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen                                                40         6,600
77 HT1 HOSE Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1                                               30       14,200
78 HTI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO                                 20       13,900
79 HVH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC 30       11,600
80 HVN HOSE Tổng công ty Hàng không Việt Nam 30       23,800
81 IDI HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI                            10         4,600
82 IJC HOSE Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật                                     50       11,800
83 IMP HOSE Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm                                             30       57,700
84 ITD HOSE Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong                                            30         9,500
85 KBC HOSE Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP                                    50       13,600
86 KDC HOSE Công ty cổ phần Kinh Đô                                                         50       20,100
87 KDH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền                             50       24,900
88 KSB HOSE Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương                               30       16,400
89 L14 HNX Công ty Cổ phần Licogi 14                                                       30       63,900
90 LAS HNX Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao                             30         6,800
91 LCG HOSE Công ty cổ phần LICOGI 16                                                       40         5,600
92 LDG HOSE Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền 30         6,900
93 LHG HOSE Công ty cổ phần Long Hậu                                                        50       15,100
94 LIX HOSE Công ty cổ phần Bột giặt Lix                                                    40       55,000
95 MBB HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội                                           50       19,300
96 MBS HNX CTCP Chứng khoán MB 40       15,000
97 MSH HOSE Công ty cổ phần May Sông Hồng 40       50,000
98 MSN HOSE CTCP Tập đoàn Ma San                                                            50       63,900
99 MWG HOSE Công ty cổ phần đầu tư thế giới di động                                         50       89,500
100 NBB HOSE Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy                                              20       24,200
101 NCT HOSE Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài 40       58,800
102 NDN HNX Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng                                           40       20,000
103 NET HNX Công ty cổ phần Bột giặt Net                                                    30       44,900
104 NHA HNX Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội                         20       11,900
105 NKG HOSE Công ty cổ phần Thép Nam Kim                                                    30         6,300
106 NLG HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long                                                 50       24,100
107 NNC HOSE Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ                                                      30       54,600
108 NT2 HOSE Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2                                   50       21,400
109 NTL HOSE Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm                                       40       20,900
110 NTP HNX Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong                                      30       35,100
111 NVL HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 30       67,600
112 PAC HOSE Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam                                             30       25,300
113 PAN HOSE Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình                                                 30       25,700
114 PC1 HOSE Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 50       14,400
115 PDR HOSE Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt                                30       28,000
116 PET HOSE Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí                                   50         8,700
117 PGC HOSE Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP                                              30       15,500
118 PGD HOSE Công ty cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam                          30       30,900
119 PGS HNX Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam                                30       23,700
120 PHC HOSE Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings 30       12,800
121 PHR HOSE Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa                                                50       48,400
122 PLC HNX Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP                                          10       14,500
123 PLX HOSE Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 50       48,800
124 PME HOSE Công ty cổ phần Pymepharco 20       65,000
125 PMG HOSE CTCP Đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung 10       17,700
126 PNJ HOSE Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận                                       50       66,900
127 POW HOSE Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 50         9,800
128 PPC HOSE Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại                                              50       27,000
129 PTB HOSE Công ty Cổ phần Phú Tài                                                         50       44,200
130 PTI HNX Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện                                          20       19,700
131 PVC HNX Tổng CT Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí 30         7,000
132 PVD HOSE Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí                             40       10,700
133 PVG HNX Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc                                10         8,400
134 PVI HNX Công ty Cổ phần PVI                                                             50       34,900
135 PVS HNX Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam                          50       13,300
136 PVT HOSE Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí                                            50         9,900
137 RAL HOSE CCP Phích nước Rạng Đông 20       84,500
138 REE HOSE Công ty cổ phần Cơ điện lạnh                                                    50       36,700
139 S55 HNX Công ty cổ phần Sông Đà 505                                                     20       28,800
140 SAB HOSE Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn 50     190,000
141 SAM HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM                                      30       11,800
142 SBT HOSE CTCP mía đường Thành Thành Công Tây Ninh                                        40       22,000
143 SCR HOSE Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín                                       30         5,300
144 SFG HOSE Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam 20         6,500
145 SHB HNX Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội                                   50       14,200
146 SHI HOSE Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà                                                  20       10,900
147 SHN HNX Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội 10       11,500
148 SHS HNX Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội                                      40       10,000
149 SJD HOSE Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Cần Đơn                                               40       20,500
150 SJS HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà             30       22,400
151 SKG HOSE Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang                              10       10,400
152 SLS HNX Công ty cổ phần Mía đường Sơn La 30       52,200
153 SRC HOSE Công ty cổ phần Cao su Sao vàng                                                 20       21,600
154 SSI HOSE Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn                                             50       16,300
155 STB HOSE Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín                                 50       11,500
156 STK HOSE Công ty Cổ phần Sợi Thế kỷ 30       25,000
157 SVC HOSE Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn                                        30       54,300
158 SZC HOSE Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức  30       20,000
159 SZL HOSE Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành 30       45,000
160 TCB HOSE Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 50       30,000
161 TCH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy 20       23,700
162 TCL HOSE Công ty cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng                        20       19,900
163 TCM HOSE Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công                        50       15,800
164 TDH HOSE Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức                                          40         8,000
165 TDM HOSE Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một 40       20,600
166 TDT HNX CTCP Đầu tư phát triển TDT 30       14,000
167 TIP HOSE Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa 20       18,200
168 TNG HNX Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG                                        40       11,900
169 TPB HOSE Ngân hàng TMCP Tiên Phong 40       30,000
170 TRC HOSE Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh                                                 40       32,100
171 TV2 HNX CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 10       71,900
172 TYA HOSE Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam                                   20       14,700
173 VC3 HNX Công ty cổ phần Xây dựng số 3                                                   20       20,100
174 VCB HOSE Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam                              50     100,000
175 VCG HNX Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam                        50       31,900
176 VCI HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt 40       20,800
177 VCS HNX Công ty cổ phần Vicostone                                                       50       68,200
178 VFG HOSE Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam 20       52,000
179 VGC HNX Tổng Công ty Viglacera 50       17,500
180 VGS HNX Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE                                       10         8,900
181 VHC HOSE Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn                                                       50       27,500
182 VHM HOSE CTCP Vinhomes 50       90,000
183 VIC HOSE Tập Đoàn VinGroup – Công ty cổ phần                                             50       93,000
184 VJC HOSE Công ty cổ phần hàng không Vietjet                                                50     150,000
185 VNE HOSE Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam                                     20         4,000
186 VNM HOSE Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam                                                    50     112,000
187 VNS HOSE Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam                                              10       10,200
188 VPB HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 50       25,400
189 VPI HOSE CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest 25       50,000
190 VRE HOSE CTCP Vincom Retail 50       23,100
191 VSC HOSE Công ty cổ phần Container Việt Nam                                              50       25,500
192 VTO HOSE Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO                                         30         8,200