Góp ý cho VNDIRECT

Danh mục ký quỹ

Danh sách chứng khoán được giao dịch ký quỹ tại VNDIRECT (Cập nhật ngày 27/05/2020)

Tải về tại đây

Sàn Tên công ty Tỷ lệ tính sức mua mới  Giá chặn mới 
AAA HOSE Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát                                 50       16,100
ACB HNX Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu                                             50       27,700
ANV HOSE Công ty Cổ phần Nam Việt 20       25,000
APG HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát                                             10       13,000
ASM HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI                                                20         6,700
AST HOSE CTCP Dịch vụ hàng không Taseco 30       75,000
BCC HNX Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 30         9,000
BCE HOSE Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương                               20       10,000
BCG HOSE Công ty cổ phần Bamboo Capital 0         7,500
BFC HOSE Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền 40       15,600
BIC HOSE Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam           20       31,100
BID HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam                      50       49,000
BMC HOSE Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định                                            20       15,500
BMI HOSE Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh                                                   40       28,000
BMP HOSE Công ty cổ phần nhựa Bình Minh                                                  50       59,200
BSI HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam             20       10,200
BVH HOSE Tập đoàn Bảo Việt                                                               50       60,000
BVS HNX Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt                                            30       11,500
BWE HOSE Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương 40       27,400
C32 HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2                                             30       31,600
CAV HOSE Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam 50       84,100
CEO HNX Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O                                                    40         9,400
CII HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh                   30       25,900
CLC HOSE Công ty cổ phần Cát Lợi 20       30,000
CMG HOSE CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC 20       37,200
CNG HOSE Công ty Cổ phần CNG Việt Nam                                                    30       27,100
CRE HOSE CTCP Bất động sản Thế Kỷ 30       20,000
CSC HNX Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA 20       29,900
CSM HOSE Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam                                     50       21,300
CSV HOSE Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam 50       27,500
CTD HOSE Công ty cổ phần Xây dựng Cotec                                                  50       85,600
CTG HOSE Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam                               50       27,200
CTI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO                             30       25,100
CTS HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam                      40         7,700
CVT HOSE Công ty Cổ phần CMC                                                             40       22,300
D2D HOSE Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 50       72,000
DBC HNX Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam                                        40       39,000
DBD HOSE Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định 20       66,500
DCM HOSE Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau 50       10,800
DGC HNX Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang                                  40       38,500
DGW HOSE Công ty cổ phần Thế giới số 40       34,000
DHA HOSE Công ty Cổ phần Hoá An                                                          40       41,100
DHC HOSE Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre                                                50       48,100
DHG HOSE Công ty cổ phần Dược Hậu Giang                                                  50     119,500
DIG HOSE Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng                                 50       15,300
DMC HOSE Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco                                     10       66,700
DPG HOSE Công ty cổ phần Đạt Phương 30       40,000
DPM HOSE Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP                        50       18,400
DPR HOSE Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú                                                 40       48,600
DRC HOSE Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng                                                  50       25,100
DRH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước                                           20         8,000
DXG HOSE Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh                             50       13,400
EIB HOSE Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam                                          40       20,000
EVE HOSE Công ty cổ phần Everpia Việt Nam                                                40       12,300
FCN HOSE Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON                      40       11,700
FIT HOSE Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T                                                    10         7,000
FLC HOSE Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC                                                    20         4,000
FMC HOSE Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta                                                40       32,300
FPT HOSE Công ty cổ phần FPT                                                             50       60,200
FRT HOSE Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT 30       28,300
FTS HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 20       13,800
GAS HOSE Tổng Công ty Khí Việt Nam_CTCP                                                  50       90,600
GEX HOSE Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam 40       20,000
GMD HOSE Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển                                     50       24,400
HAH HOSE Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An  30       14,100
HAR HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền               10         4,500
HAX HOSE Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh                                          20       14,400
HBC HOSE Công ty cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa ốc Hòa Bình                          30       10,700
HCM HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh                               50       22,900
HDA HNX Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á                                                 20       10,800
HDB HOSE Ngân hàng HD bank 50       30,000
HDC HOSE Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu                                  30       22,800
HDG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô 50       30,000
HHS HOSE Công ty Cổ Phần Đầu tư – Dịch vụ Hoàng Huy                                      10         6,500
HNG HOSE Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai  0       14,000
HPG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát                                           50       30,900
HPX HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát 30       30,000
HSG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen                                                40       12,500
HT1 HOSE Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1                                               40       17,600
HTI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO                                 20       15,100
HVH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC 30       10,100
HVN HOSE Tổng công ty Hàng không Việt Nam 0       36,000
IDI HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI                            10         5,300
IJC HOSE Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật                                     50       15,200
IMP HOSE Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm                                             40       70,000
ITD HOSE Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong                                            30       10,800
KBC HOSE Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP                                    50       16,800
KDC HOSE Công ty cổ phần Kinh Đô                                                         50       27,800
KDH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền                             50       28,000
KSB HOSE Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương                               30       25,700
L14 HNX Công ty Cổ phần Licogi 14                                                       30       87,200
LAS HNX Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao                             30         8,000
LCG HOSE Công ty cổ phần LICOGI 16                                                       40         7,600
LDG HOSE Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền 30         6,700
LHG HOSE Công ty cổ phần Long Hậu                                                        50       22,100
LIX HOSE Công ty cổ phần Bột giặt Lix                                                    40       74,700
MBB HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội                                           50       21,700
MBS HNX CTCP Chứng khoán MB 40       15,000
MSH HOSE Công ty cổ phần May Sông Hồng 40       50,000
MSN HOSE CTCP Tập đoàn Ma San                                                            50       79,000
MWG HOSE Công ty cổ phần đầu tư thế giới di động                                         50     108,500
NBB HOSE Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy                                              20       24,900
NCT HOSE Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài 40       77,900
NDN HNX Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng                                           30       20,000
NET HNX Công ty cổ phần Bột giặt Net                                                    30       64,700
NHA HNX Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội                         20       13,800
NKG HOSE Công ty cổ phần Thép Nam Kim                                                    30         9,000
NLG HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long                                                 50       30,000
NNC HOSE Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ                                                      30       58,600
NT2 HOSE Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2                                   50       26,700
NTL HOSE Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm                                       40       22,600
NTP HNX Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong                                      30       44,200
NVL HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 30       68,300
PAC HOSE Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam                                             30       29,000
PAN HOSE Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình                                                 30       29,800
PC1 HOSE Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 50       20,700
PDR HOSE Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt                                30       34,000
PET HOSE Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí                                   50         9,800
PGC HOSE Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP                                              30       17,800
PGD HOSE Công ty cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam                          30       39,600
PGS HNX Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam                                30       22,300
PHC HOSE Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings 30       12,700
PHR HOSE Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa                                                50       58,500
PLC HNX Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP                                          10       21,100
PLX HOSE Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 50       56,700
PME HOSE Công ty cổ phần Pymepharco 20       65,000
PMG HOSE CTCP Đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung 10       15,700
PNJ HOSE Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận                                       50       78,800
POW HOSE Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 50       13,100
PPC HOSE Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại                                              50       32,100
PTB HOSE Công ty Cổ phần Phú Tài                                                         50       59,400
PTI HNX Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện                                          20       23,700
PVC HNX Tổng CT Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí 30         7,000
PVD HOSE Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí                             40       13,100
PVG HNX Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc                                10         9,000
PVI HNX Công ty Cổ phần PVI                                                             50       39,600
PVS HNX Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam                          50       16,100
PVT HOSE Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí                                            50       15,000
RAL HOSE CCP Phích nước Rạng Đông 20     104,500
REE HOSE Công ty cổ phần Cơ điện lạnh                                                    50       40,200
S55 HNX Công ty cổ phần Sông Đà 505                                                     20       29,600
SAB HOSE Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn 50     190,000
SAM HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM                                      30       11,900
SBT HOSE CTCP mía đường Thành Thành Công Tây Ninh                                        40       22,000
SCR HOSE Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín                                       30         5,900
SFG HOSE Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam 20         7,200
SHB HNX Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội                                   50       20,300
SHI HOSE Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà                                                  20       11,300
SHN HNX Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội 10         9,300
SHS HNX Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội                                      40       12,000
SJD HOSE Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Cần Đơn                                               40       21,800
SJS HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà             30       24,500
SKG HOSE Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang                              10       13,000
SLS HNX Công ty cổ phần Mía đường Sơn La 30       65,300
SRC HOSE Công ty cổ phần Cao su Sao vàng                                                 20       21,800
SSI HOSE Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn                                             50       17,800
STB HOSE Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín                                 50       12,500
STK HOSE Công ty Cổ phần Sợi Thế kỷ 30       25,000
SVC HOSE Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn                                        30       87,300
SZC HOSE Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức  30       22,000
SZL HOSE Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành 30       45,000
TCB HOSE Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 50       30,000
TCH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy 20       28,800
TCL HOSE Công ty cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng                        20       26,100
TCM HOSE Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công                        50       20,500
TDH HOSE Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức                                          40       11,100
TDM HOSE Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một 40       26,900
TDT HNX CTCP Đầu tư phát triển TDT 30       14,000
TIP HOSE Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa 20       23,700
TNG HNX Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG                                        40       16,900
TPB HOSE Ngân hàng TMCP Tiên Phong 40       30,000
TRC HOSE Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh                                                 40       35,500
TV2 HNX CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 10       83,900
TYA HOSE Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam                                   20       16,200
VC3 HNX Công ty cổ phần Xây dựng số 3                                                   20       21,100
VCB HOSE Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam                              50     100,000
VCG HNX Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam                        50       32,900
VCI HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt 40       27,100
VCS HNX Công ty cổ phần Vicostone                                                       50       82,900
VFG HOSE Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam 20       48,500
VGC HNX Tổng Công ty Viglacera 50       21,800
VGS HNX Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE                                       10       10,200
VHC HOSE Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn                                                       50       41,000
VHM HOSE CTCP Vinhomes 50       90,000
VIC HOSE Tập Đoàn VinGroup – Công ty cổ phần                                             50     123,500
VJC HOSE Công ty cổ phần hàng không Vietjet                                                50     140,000
VNE HOSE Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam                                     20         6,000
VNM HOSE Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam                                                    50     139,600
VNS HOSE Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam                                              10       12,200
VPB HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 50       29,500
VPI HOSE CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest 25       50,000
VRE HOSE CTCP Vincom Retail 50       35,000
VSC HOSE Công ty cổ phần Container Việt Nam                                              50       34,700
VTO HOSE Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO                                         30         9,100