Góp ý cho VNDIRECT

Danh mục ký quỹ

Danh sách chứng khoán được giao dịch ký quỹ tại VNDIRECT (Cập nhật ngày 17/02/2020)

Tải về tại đây

STT Sàn Tên công ty Tỷ lệ tính sức mua mới  Giá chặn mới 
1 AAA HOSE Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát                                 50       15,600
2 ACB HNX Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu                                             50       30,300
3 ANV HOSE Công ty Cổ phần Nam Việt 20       25,000
4 APG HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát                                             10         7,000
5 ASM HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI                                                20         9,000
6 AST HOSE CTCP Dịch vụ hàng không Taseco 30       75,000
7 BCC HNX Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 30       10,000
8 BCE HOSE Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương                               20         8,900
9 BFC HOSE Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền 40       13,700
10 BIC HOSE Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam           30       34,200
11 BID HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam                      50       66,600
12 BMC HOSE Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định                                            20       15,500
13 BMI HOSE Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh                                                   30       31,100
14 BMP HOSE Công ty cổ phần nhựa Bình Minh                                                  50       54,600
15 BSI HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam             30       10,600
16 BVH HOSE Tập đoàn Bảo Việt                                                               50       76,000
17 BVS HNX Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt                                            40       13,200
18 BWE HOSE Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương 40       25,200
19 C32 HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2                                             30       27,700
20 CAV HOSE Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam 50       73,000
21 CEO HNX Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O                                                    40       10,800
22 CII HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh                   30       31,200
23 CLC HOSE Công ty cổ phần Cát Lợi 20       20,000
24 CMG HOSE CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC 20       40,300
25 CNG HOSE Công ty Cổ phần CNG Việt Nam                                                    30       29,900
26 CRE HOSE CTCP Bất động sản Thế Kỷ 30       30,000
27 CSC HNX Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA 20       38,400
28 CSM HOSE Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam                                     50       17,600
29 CSV HOSE Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam 50       27,400
30 CTD HOSE Công ty cổ phần Xây dựng Cotec                                                  50       67,300
31 CTG HOSE Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam                               50       31,300
32 CTI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO                             30       27,100
33 CTS HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam                      40         9,400
34 CVT HOSE Công ty Cổ phần CMC                                                             40       25,900
35 D2D HOSE Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 50       71,400
36 DBC HNX Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam                                        40       26,600
37 DBD HOSE Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định 20       71,200
38 DCM HOSE Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau 50         7,500
39 DGC HNX Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang                                  40       31,500
40 DGW HOSE Công ty cổ phần Thế giới số 40       31,200
41 DHA HOSE Công ty Cổ phần Hoá An                                                          40       41,000
42 DHC HOSE Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre                                                50       50,000
43 DHG HOSE Công ty cổ phần Dược Hậu Giang                                                  50     119,000
44 DIG HOSE Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng                                 50       15,000
45 DMC HOSE Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco                                     10       85,800
46 DPG HOSE Công ty cổ phần Đạt Phương 30       45,000
47 DPM HOSE Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP                        50       15,300
48 DPR HOSE Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú                                                 40       50,600
49 DRC HOSE Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng                                                  50       31,000
50 DRH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước                                           20         4,300
51 DXG HOSE Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh                             50       15,200
52 EIB HOSE Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam                                          40       20,000
53 EVE HOSE Công ty cổ phần Everpia Việt Nam                                                40       12,800
54 FCN HOSE Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON                      50       12,500
55 FIT HOSE Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T                                                    10         6,000
56 FLC HOSE Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC                                                    20         7,000
57 FMC HOSE Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta                                                40       32,500
58 FPT HOSE Công ty cổ phần FPT                                                             50       69,700
59 FRT HOSE Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT 30       24,300
60 FTS HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 20       15,200
61 GAS HOSE Tổng Công ty Khí Việt Nam_CTCP                                                  50     111,700
62 GEX HOSE Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam 40       32,000
63 GMD HOSE Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển                                     50       25,400
64 GTN HOSE CTCP GTNfoods 30       21,200
65 HAH HOSE Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An  30       13,400
66 HAR HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền               10         4,200
67 HAX HOSE Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh                                          20       17,700
68 HBC HOSE Công ty cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa ốc Hòa Bình                          30       13,800
69 HCM HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh                               50       24,600
70 HDA HNX Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á                                                 20       11,500
71 HDB HOSE Ngân hàng HD bank 50       43,000
72 HDC HOSE Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu                                  30       27,000
73 HDG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô 50       35,000
74 HHS HOSE Công ty Cổ Phần Đầu tư – Dịch vụ Hoàng Huy                                      10         4,300
75 HPG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát                                           50       32,100
76 HPX HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát 30       30,000
77 HSG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen                                                40       10,700
78 HT1 HOSE Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1                                               30       18,900
79 HTI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO                                 30       14,500
80 HVH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC 30       14,200
81 HVN HOSE Tổng công ty Hàng không Việt Nam 30       34,400
82 IDI HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI                            20       15,000
83 IJC HOSE Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật                                     50       17,700
84 IMP HOSE Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm                                             30       65,400
85 ITD HOSE Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong                                            30       11,600
86 KBC HOSE Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP                                    50       19,300
87 KDC HOSE Công ty cổ phần Kinh Đô                                                         50       23,800
88 KDH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền                             50       32,400
89 KSB HOSE Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương                               30       20,600
90 L14 HNX Công ty Cổ phần Licogi 14                                                       30       63,900
91 LAS HNX Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao                             30         7,600
92 LCG HOSE Công ty cổ phần LICOGI 16                                                       40         9,000
93 LDG HOSE Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền 30         8,500
94 LHG HOSE Công ty cổ phần Long Hậu                                                        50       19,000
95 LIX HOSE Công ty cổ phần Bột giặt Lix                                                    40       56,400
96 MBB HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội                                           50       27,900
97 MBS HNX CTCP Chứng khoán MB 40       20,000
98 MSH HOSE Công ty cổ phần May Sông Hồng 40       68,000
99 MSN HOSE CTCP Tập đoàn Ma San                                                            50       64,900
100 MWG HOSE Công ty cổ phần đầu tư thế giới di động                                         50     142,400
101 NBB HOSE Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy                                              20       26,100
102 NCT HOSE Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài 40       85,800
103 NDN HNX Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng                                           40       20,000
104 NET HNX Công ty cổ phần Bột giặt Net                                                    30       61,100
105 NHA HNX Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội                         20       12,300
106 NKG HOSE Công ty cổ phần Thép Nam Kim                                                    30       10,700
107 NLG HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long                                                 50       34,200
108 NNC HOSE Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ                                                      30       62,700
109 NT2 HOSE Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2                                   50       25,100
110 NTL HOSE Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm                                       40       27,100
111 NTP HNX Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong                                      30       37,700
112 NVL HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 30       68,900
113 PAC HOSE Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam                                             30       30,600
114 PAN HOSE Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình                                                 30       28,600
115 PC1 HOSE Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 50       19,400
116 PDR HOSE Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt                                30       28,000
117 PET HOSE Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí                                   50       10,000
118 PGC HOSE Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP                                              30       18,900
119 PGD HOSE Công ty cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam                          30       44,500
120 PGI HOSE Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex                                        20       22,100
121 PGS HNX Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam                                40       36,800
122 PHC HOSE Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings 30       13,700
123 PHR HOSE Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa                                                50       46,800
124 PLC HNX Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP                                          10       14,600
125 PLX HOSE Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 50       67,600
126 PMG HOSE CTCP Đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung 10       22,700
127 PNJ HOSE Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận                                       50     109,100
128 POW HOSE Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 50       13,100
129 PPC HOSE Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại                                              50       33,600
130 PTB HOSE Công ty Cổ phần Phú Tài                                                         50       88,400
131 PTI HNX Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện                                          20       19,500
132 PVC HNX Tổng CT Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí 30       10,000
133 PVD HOSE Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí                             40       17,400
134 PVG HNX Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc                                10       10,100
135 PVI HNX Công ty Cổ phần PVI                                                             50       41,200
136 PVS HNX Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam                          50       22,000
137 PVT HOSE Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí                                            50       17,700
138 RAL HOSE CCP Phích nước Rạng Đông 20       94,700
139 REE HOSE Công ty cổ phần Cơ điện lạnh                                                    50       44,200
140 S55 HNX Công ty cổ phần Sông Đà 505                                                     20       30,600
141 SAB HOSE Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn 50     250,000
142 SAM HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM                                      30       12,000
143 SBT HOSE CTCP mía đường Thành Thành Công Tây Ninh                                        40       22,000
144 SCR HOSE Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín                                       30         7,100
145 SFG HOSE Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam 20         7,800
146 SHA HOSE Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn                                                  10         5,400
147 SHB HNX Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội                                   50         7,900
148 SHI HOSE Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà                                                  20       11,600
149 SHN HNX Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội 10       11,700
150 SHS HNX Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội                                      40       10,000
151 SJD HOSE Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Cần Đơn                                               40       22,600
152 SJS HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà             30       21,700
153 SKG HOSE Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang                              10       15,100
154 SLS HNX Công ty cổ phần Mía đường Sơn La 30       54,000
155 SRC HOSE Công ty cổ phần Cao su Sao vàng                                                 20       24,400
156 SSI HOSE Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn                                             50       23,100
157 STB HOSE Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín                                 50       13,500
158 STK HOSE Công ty Cổ phần Sợi Thế kỷ 30       25,000
159 SVC HOSE Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn                                        30       52,700
160 SZC HOSE Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức  30       20,000
161 SZL HOSE Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành 30       60,000
162 TCB HOSE Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 50       30,000
163 TCH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy 20       49,300
164 TCL HOSE Công ty cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng                        20       25,200
165 TCM HOSE Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công                        50       25,700
166 TDH HOSE Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức                                          40       12,800
167 TDM HOSE Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một 40       27,500
168 TDT HNX CTCP Đầu tư phát triển TDT 30       14,000
169 TIP HOSE Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa 20       21,500
170 TLH HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên                                          30         4,500
171 TNG HNX Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG                                        40       20,100
172 TPB HOSE Ngân hàng TMCP Tiên Phong 40       30,000
173 TRC HOSE Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh                                                 40       40,300
174 TV2 HNX CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 10       96,200
175 TYA HOSE Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam                                   20       18,300
176 VC3 HNX Công ty cổ phần Xây dựng số 3                                                   20       21,500
177 VCB HOSE Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam                              50     100,000
178 VCG HNX Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam                        50       32,700
179 VCI HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt 40       34,900
180 VCS HNX Công ty cổ phần Vicostone                                                       50       86,600
181 VFG HOSE Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam 20       54,600
182 VGC HNX Tổng Công ty Viglacera 50       22,900
183 VGS HNX Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE                                       10         9,100
184 VHC HOSE Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn                                                       50       44,500
185 VHM HOSE CTCP Vinhomes 50     100,000
186 VIC HOSE Tập Đoàn VinGroup – Công ty cổ phần                                             50     148,800
187 VJC HOSE Công ty cổ phần hàng không Vietjet                                                50     150,000
188 VMC HNX Công ty Cổ phần Vimeco 20       14,300
189 VNE HOSE Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam                                     20         4,000
190 VNM HOSE Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam                                                    50     139,800
191 VNS HOSE Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam                                              10       12,000
192 VPB HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 50       28,600
193 VPH HNX Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng                                                   10         5,200
194 VPI HOSE CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest 25       50,000
195 VRE HOSE CTCP Vincom Retail 50       40,300
196 VSC HOSE Công ty cổ phần Container Việt Nam                                              50       32,700
197 VTO HOSE Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO                                         30         9,800
198 VTV HNX Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng                                    10         9,400