Góp ý cho VNDIRECT

Danh mục ký quỹ

Danh sách chứng khoán được giao dịch ký quỹ tại VNDIRECT (Cập nhật ngày 21/07/2020)

Tải về tại đây

STT Sàn Tên công ty Tỷ lệ tính sức mua mới  Giá chặn mới 
1 AAA HOSE Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát                                 50       16,400
2 ACB HNX Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu                                             50       30,900
3 AGG HOSE Công ty Cổ phần đầu tư An Gia 30       30,000
4 ANV HOSE Công ty Cổ phần Nam Việt 30       25,000
5 APG HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát                                             10       13,000
6 ASM HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI                                                20         7,400
7 AST HOSE CTCP Dịch vụ hàng không Taseco 30       60,000
8 BCC HNX Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 30         9,000
9 BCE HOSE Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương                               20       10,400
10 BFC HOSE Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền 40       15,600
11 BIC HOSE Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam           20       24,700
12 BID HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam                      50       52,600
13 BMC HOSE Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định                                            20       14,200
14 BMI HOSE Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh                                                   40       28,000
15 BMP HOSE Công ty cổ phần nhựa Bình Minh                                                  50       69,100
16 BSI HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam             20       10,900
17 BVH HOSE Tập đoàn Bảo Việt                                                               50       60,000
18 BVS HNX Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt                                            30       13,000
19 BWE HOSE Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương 40       31,200
20 C32 HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2                                             30       29,800
21 CAV HOSE Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam 50       87,200
22 CEO HNX Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O                                                    40       10,600
23 CII HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh                   30       23,400
24 CLC HOSE Công ty cổ phần Cát Lợi 20       30,000
25 CMG HOSE CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC 20       39,200
26 CNG HOSE Công ty Cổ phần CNG Việt Nam                                                    30       26,900
27 CRE HOSE CTCP Bất động sản Thế Kỷ 30       20,000
28 CSC HNX Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA 20       31,200
29 CSM HOSE Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam                                     50       19,700
30 CSV HOSE Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam 50       28,300
31 CTD HOSE Công ty cổ phần Xây dựng Cotec                                                  50       98,600
32 CTG HOSE Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam                               50       30,200
33 CTI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO                             30       18,900
34 CTS HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam                      40         9,600
35 CVT HOSE Công ty Cổ phần CMC                                                             40       23,100
36 D2D HOSE Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 50       73,100
37 DBC HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam                                        40       42,000
38 DBD HOSE Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định 30       55,000
39 DCM HOSE Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau 50       11,700
40 DGC HNX Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang                                  40       51,700
41 DGW HOSE Công ty cổ phần Thế giới số 50       51,500
42 DHA HOSE Công ty Cổ phần Hoá An                                                          40       39,300
43 DHC HOSE Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre                                                50       49,000
44 DHG HOSE Công ty cổ phần Dược Hậu Giang                                                  50     100,000
45 DIG HOSE Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng                                 50       16,700
46 DMC HOSE Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco                                     10       66,300
47 DPG HOSE Công ty cổ phần Đạt Phương 30       35,000
48 DPM HOSE Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP                        50       19,000
49 DPR HOSE Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú                                                 40       50,600
50 DRC HOSE Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng                                                  50       23,300
51 DRH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước                                           20         8,000
52 DVP HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ 30       40,000
53 DXG HOSE Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh                             50       14,500
54 EIB HOSE Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam                                          40       20,000
55 EVE HOSE Công ty cổ phần Everpia Việt Nam                                                40       12,700
56 FCN HOSE Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON                      40       13,600
57 FIT HOSE Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T                                                    10         8,000
58 FLC HOSE Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC                                                    20         4,000
59 FMC HOSE Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta                                                40       35,800
60 FPT HOSE Công ty cổ phần FPT                                                             50       61,500
61 FRT HOSE Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT 30       31,600
62 FTS HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 20       18,800
63 GAS HOSE Tổng Công ty Khí Việt Nam_CTCP                                                  50       90,500
64 GEX HOSE Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam 40       20,000
65 GMD HOSE Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển                                     50       25,200
66 HAH HOSE Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An  30       13,400
67 HAR HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền               10         4,500
68 HAX HOSE Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh                                          20       16,900
69 HBC HOSE Công ty cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa ốc Hòa Bình                          30       14,200
70 HCM HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh                               50       24,500
71 HDA HNX Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á                                                 20       10,700
72 HDB HOSE Ngân hàng HD bank 50       30,000
73 HDC HOSE Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu                                  30       21,000
74 HDG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô 50       30,000
75 HHS HOSE Công ty Cổ Phần Đầu tư – Dịch vụ Hoàng Huy                                      10         6,500
76 HPG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát                                           50       35,900
77 HPX HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát 30       30,000
78 HSG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen                                                50       12,500
79 HT1 HOSE Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1                                               50       17,900
80 HTI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO                                 20       15,500
81 HVH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC 30       11,900
82 HVN HOSE Tổng công ty Hàng không Việt Nam 30       36,000
83 IDI HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI                            10         5,300
84 IJC HOSE Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật                                     50       15,000
85 IMP HOSE Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm                                             40       57,400
86 ITD HOSE Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong                                            20       11,900
87 KBC HOSE Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP                                    50       18,600
88 KDC HOSE Công ty cổ phần Kinh Đô                                                         50       38,700
89 KDH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền                             50       31,300
90 KSB HOSE Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương                               30       31,300
91 L14 HNX Công ty Cổ phần Licogi 14                                                       40       65,000
92 LAS HNX Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao                             30         7,700
93 LCG HOSE Công ty cổ phần LICOGI 16                                                       40         9,900
94 LDG HOSE Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền 30         8,600
95 LHG HOSE Công ty cổ phần Long Hậu                                                        50       23,300
96 LIX HOSE Công ty cổ phần Bột giặt Lix                                                    40       74,700
97 MBB HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội                                           50       22,400
98 MBS HNX CTCP Chứng khoán MB 40       15,000
99 MSH HOSE Công ty cổ phần May Sông Hồng 40       50,000
100 MSN HOSE CTCP Tập đoàn Ma San                                                            50       73,100
101 MWG HOSE Công ty cổ phần đầu tư thế giới di động                                         50     108,600
102 NBB HOSE Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy                                              20       23,700
103 NCT HOSE Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài 40       79,100
104 NDN HNX Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng                                           30       20,000
105 NET HNX Công ty cổ phần Bột giặt Net                                                    30       62,200
106 NHA HNX Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội                         20       14,800
107 NKG HOSE Công ty cổ phần Thép Nam Kim                                                    30         9,400
108 NLG HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long                                                 50       32,800
109 NNC HOSE Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ                                                      30       60,900
110 NT2 HOSE Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2                                   50       28,800
111 NTL HOSE Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm                                       40       21,000
112 NTP HNX Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong                                      30       40,000
113 NVL HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 30       80,400
114 PAC HOSE Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam                                             30       27,900
115 PAN HOSE Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình                                                 30       26,200
116 PC1 HOSE Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 50       23,000
117 PDR HOSE Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt                                20       30,000
118 PET HOSE Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí                                   40       11,800
119 PGC HOSE Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP                                              30       17,600
120 PGD HOSE Công ty cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam                          30       37,200
121 PGS HNX Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam                                30       18,200
122 PHC HOSE Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings 30       14,600
123 PHR HOSE Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa                                                50       67,900
124 PLC HNX Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP                                          10       19,100
125 PLX HOSE Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 50       59,900
126 PME HOSE Công ty cổ phần Pymepharco 20       65,000
127 PMG HOSE CTCP Đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung 10       16,500
128 PNJ HOSE Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận                                       50       77,200
129 POW HOSE Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 50       13,000
130 PPC HOSE Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại                                              50       31,900
131 PTB HOSE Công ty Cổ phần Phú Tài                                                         50       64,800
132 PTI HNX Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện                                          20       25,800
133 PVC HNX Tổng CT Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí 30         7,000
134 PVD HOSE Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí                             40       13,600
135 PVG HNX Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc                                10         9,000
136 PVI HNX Công ty Cổ phần PVI                                                             50       38,800
137 PVS HNX Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam                          50       16,200
138 PVT HOSE Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí                                            50       15,000
139 RAL HOSE CCP Phích nước Rạng Đông 20       98,800
140 REE HOSE Công ty cổ phần Cơ điện lạnh                                                    50       41,300
141 SAB HOSE Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn 50     190,000
142 SAM HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM                                      30       12,800
143 SBT HOSE CTCP mía đường Thành Thành Công Tây Ninh                                        40       22,000
144 SCR HOSE Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín                                       30         7,400
145 SFG HOSE Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam 20         7,400
146 SHB HNX Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội                                   50       16,900
147 SHI HOSE Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà                                                  20       11,600
148 SHS HNX Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội                                      40       12,000
149 SJD HOSE Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Cần Đơn                                               40       22,600
150 SJS HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà             40       26,000
151 SKG HOSE Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang                              10       12,400
152 SLS HNX Công ty cổ phần Mía đường Sơn La 30       66,100
153 SRC HOSE Công ty cổ phần Cao su Sao vàng                                                 20       19,700
154 SSI HOSE Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn                                             50       19,300
155 STB HOSE Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín                                 50       14,900
156 STK HOSE Công ty Cổ phần Sợi Thế kỷ 30       20,000
157 SVC HOSE Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn                                        30       95,500
158 SZC HOSE Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức  40       23,000
159 SZL HOSE Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành 30       45,000
160 TCB HOSE Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 50       30,000
161 TCH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy 20       27,500
162 TCL HOSE Công ty cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng                        20       32,100
163 TCM HOSE Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công                        50       26,500
164 TDH HOSE Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức                                          40       11,600
165 TDM HOSE Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một 50       30,900
166 TDT HNX CTCP Đầu tư phát triển TDT 30       14,000
167 TIP HOSE Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa 30       26,300
168 TNG HNX Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG                                        40       15,800
169 TPB HOSE Ngân hàng TMCP Tiên Phong 40       30,000
170 TRC HOSE Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh                                                 40       39,200
171 TV2 HOSE CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 10       96,200
172 TYA HOSE Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam                                   20       19,500
173 VC3 HNX Công ty cổ phần Xây dựng số 3                                                   20       21,100
174 VCB HOSE Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam                              50     100,000
175 VCG HNX Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam                        50       34,200
176 VCI HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt 40       28,500
177 VCS HNX Công ty cổ phần Vicostone                                                       50       81,600
178 VFG HOSE Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam 20       49,900
179 VGC HOSE Tổng Công ty Viglacera 50       25,100
180 VGS HNX Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE                                       10         9,100
181 VHC HOSE Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn                                                       50       48,400
182 VHM HOSE CTCP Vinhomes 50       90,000
183 VIC HOSE Tập Đoàn VinGroup – Công ty cổ phần                                             50     119,000
184 VJC HOSE Công ty cổ phần hàng không Vietjet                                                50     130,000
185 VNE HOSE Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam                                     20         6,000
186 VNM HOSE Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam                                                    50     149,400
187 VNS HOSE Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam                                              10       13,400
188 VPB HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 50       28,800
189 VPI HOSE CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest 30       43,000
190 VRE HOSE CTCP Vincom Retail 50       35,000
191 VSC HOSE Công ty cổ phần Container Việt Nam                                              50       36,500
192 VTO HOSE Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO                                         30         9,000