Góp ý cho VNDIRECT

TPLUS

TPLUS là dịch vụ tư vấn thu xếp vốn từ nguồn thứ 3 không thuộc VNDIRECT, giúp khách hàng gia tăng được đòn bẩy và sức mua chứng khoán trên chứng khoán có sẵn và chờ về ngay cả khi tài khoản đã tối đa sức mua.

TPlus là gói sản phẩm ứng dụng chuyên biệt trong gói dịch vụ DTRADE

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

– Có kinh nghiệm sử dụng vốn vay tối thiểu 2 năm và có uy tín trong hồ sơ năng lực khách hàng tại VNDIRECT

– Có kinh nghiệm quản trị rủi ro trong giao dịch chứng khoán: tuân thủ kỷ luật giao dịch

– Giao dịch chứng khoán chuyên nghiệp, ứng biến nhanh với thị trường

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

– Khách hàng chủ động cấp thêm sức mua, tăng tỷ lệ vay cao lên khi có nhu cầu

– Lãi suất: 0.0438%/ngày chỉ áp dụng khi khách hàng tăng tỷ lệ

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG

Online: Khách hàng đăng ký trên iVND

Offline:

1/ Tại Hội sở và chi nhánh VNDIRECT trên toàn quốc
2/ Gửi hồ sơ từ xa (chữ ký đã xác thực)
3/ Qua chuyên viên QLTK (AE/MG)