Góp ý cho VNDIRECT

TopUp Phái Sinh

Top-up Phái sinh là dịch vụ tư vấn thu xếp vốn từ nguồn hợp tác với bên thứ 3 giúp nhà đầu tư giao dịch chứng khoán phái sinh có thể gia tăng số lượng hợp đồng phái sinh được mở trong ngày lớn hơn so với mức vốn tự có của nhà đầu tư

Top-up Phái sinh là gói sản phẩm ứng dụng chuyên biệt trong gói dịch vụ DTRADE

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

– Có kinh nghiệm sử dụng vốn vay và quản trị rủi ro trong giao dịch

– Có kinh nghiệm giao dịch phái sinh

– Có nhu cầu hỗ trợ vốn để tăng sức mua cho giao dịch chứng khoán phái sinh, sử dụng đòn bẩy hiệu quả

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

– Tỷ lệ sinh lời không giới hạn

– Mức lỗ tối đa 3.26%

– Tỷ lệ vay: lên đến 70%

– Lãi suất: 0.05%/ngày

MINH HỌA SẢN PHẨM

– Hợp đồng tương lai VN30 có giá đang khớp 1,000 điểm

– Nghĩa vụ ký quỹ ban đầu (IM) với giao dịch thông thường: 16,875,000VNĐ / 1 hợp đồng (theo quy định hiện tại của VNDIRECT là 16.875%)

– Khi sử dụng Top-up Phái sinh đối với 01 hợp đồng:

Số tiền khách hàng cần có 5,062,500VNĐ (30%)
Khách hàng được vay 11,812,500VNĐ (70%)
Phí nộp ký quỹ trong ngày 0,05% x 11,812,500VNĐ = 5,906VNĐ/ngày
Phí giao dịch 8,000 VNĐ
Lãi suất chậm trả (trường hợp không đóng được vị thế theo quy định) 0,05% x 11,812,500VNĐ = 5,906VNĐ/ngày
Tỷ lệ xử lý (khi số tiền lỗ trong phiên chạm mức 3,262,500 đồng (VM))
(5,062,500Đ – 3,262,500Đ)/ (1000 x 100,000) =1,8% → đóng vị thế bắt buộc

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG

Online: Khách hàng vui lòng mở tài khoản trên tại đây

Offline:

1/ Tại Hội sở và chi nhánh VNDIRECT trên toàn quốc
2/ Gửi hồ sơ từ xa (chữ ký đã xác thực)
3/ Qua chuyên viên QLTK (AE/MG)