Góp ý cho VNDIRECT

Sản phẩm Margin

VNDIRECT mang đến cho Khách hàng các sản phẩm Margin qua nền tảng giao dịch chuyên nghiệp và chính sách phí chuyên biệt phù hợp cho các đối tượng khách hàng mục tiêu khác nhau, bao gồm:

TÊN SẢN PHẨM

THÔNG TIN CHUNG

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

DX

(Xem chi tiết)

Dịch vụ tư vấn thu xếp vốn từ nguồn thứ 3 không thuộc VNDIRECT, giúp khách hàng gia tăng sức mua chứng khoán theo nhu cầu margin tỷ lệ cao. Dành cho các nhà đầu tư giao dịch chuyên nghiệp, có kinh nghiệm ứng biến nhanh với thị trường chứng khoán, hiểu biết về quản trị rủi ro trong giao dịch và quy trình xử lý Margin.

T10

(Xem chi tiết)

Sản phẩm giao dịch cho dân giao dịch nhà nghề muốn tận dụng đòn bẩy để tối ưu lợi nhuận nhanh chóng với mức lãi suất thấp nhất từ 0% – Có kinh nghiệm quản trị rủi ro trong giao dịch chứng khoán: tuân thủ kỷ luật và nguyên tắc giao dịch.
– Giao dịch chứng khoán chuyên nghiệp, ứng biến nhanh với thị trường.
– Có nhu cầu giao dịch nhanh, liên tục, giao dịch ngắn hạn với mức lãi suất thấp.

TPLUS

(Xem chi tiết)

Dịch vụ tư vấn thu xếp vốn từ nguồn thứ 3 không thuộc VNDIRECT, giúp khách hàng gia tăng được đòn bẩy và sức mua chứng khoán trên chứng khoán có sẵn và chờ về ngay cả khi tài khoản đã tối đa sức mua. – Có kinh nghiệm sử dụng vốn vay tối thiểu 2 năm và có uy tín trong hồ sơ năng lực khách hàng tại VNDIRECT
– Có kinh nghiệm quản trị rủi ro trong giao dịch chứng khoán: tuân thủ kỷ luật giao dịch
– Giao dịch chứng khoán chuyên nghiệp, ứng biến nhanh với thị trường

Smart T+

(Xem chi tiết)

Dịch vụ tư vấn thu xếp vốn từ nguồn thứ 3 không thuộc VNDIRECT, dành cho các nhà đầu cơ, nhà giao dịch nhà nghề có nhu cầu gia tăng tỷ lệ margin tối đa với lãi suất vay tối thiểu tùy theo thời hạn nắm giữ. – Có kinh nghiệm quản trị rủi ro trong giao dịch chứng khoán: tuân thủ kỷ luật giao dịch
– Giao dịch chứng khoán chuyên nghiệp, ứng biến nhanh với thị trường
– Có nhu cầu giao dịch nhanh, liên tục, với mức lãi suất thấp

TopUp Phái sinh

(Xem chi tiết)

Dịch vụ tư vấn thu xếp vốn từ nguồn hợp tác với bên thứ 3 giúp nhà đầu tư giao dịch chứng khoán phái sinh có thể gia tăng số lượng hợp đồng phái sinh được mở trong ngày lớn hơn so với mức vốn tự có của nhà đầu tư – Có kinh nghiệm sử dụng vốn vay và quản trị rủi ro trong giao dịch
– Có kinh nghiệm giao dịch phái sinh
– Có nhu cầu hỗ trợ vốn để tăng sức mua cho giao dịch chứng khoán phái sinh, sử dụng đòn bẩy hiệu quả

Ứng trước tiền bán

(Xem chi tiết)

Sản phẩm nhận tiền về ngay khi khớp lệnh bán mà không cần chờ đợi tiền bán về theo quy định 16h30 ngày T+2 Dịch vụ có thể áp dụng cho tất cả các Nhà đầu tư chứng khoán

DF: Vay vốn đầu tư chứng khoán

(Xem chi tiết)

Gói dịch vụ tư vấn thu xếp vốn đầu tư chứng khoán, được thiết kế chuyên biệt riêng tùy theo nhu cầu của nhà đầu tư. Sản phẩm dành cho các nhà tạo lập thị trường, nhà đầu tư lớn

D-RTT: Rút sức mua

(Xem chi tiết)

Sản phẩm hỗ trợ vốn, cho vay thế chấp sức mua dựa trên cầm cố tài sản chứng khoán của khách hàng (trái phiếu, cổ phiếu….) phục vụ đa dạng và linh hoạt nhu cầu của khách hàng Dành cho tất cả khách hàng có sức mua tài khoản bằng cổ phiếu, trái phiếu

D-Margin: Giao dịch ký quỹ

(Xem chi tiết)

Sản phẩm hỗ trợ tài chính cho vay đầu tư chứng khoán với tài sản đảm bảo là cổ phiếu trong danh mục cho phép giao dịch ký quỹ của UBCK Dành cho các nhà đầu tư có kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán, hiểu biết về quản trị rủi ro trong đầu tư và sản phẩm Margin