Hợp tác cùng phát triển

Giám hộ rủi ro giao dịch

DỊCH VỤ GIÁM HỘ DÀNH CHO

    • Khách hàng đã có kinh nghiệm đầu tư giao dịch chứng khoán bao gồm: Nhà đầu tư chuyên nghiệp, khách giao dịch nhà nghề hoặc Nhà tạo lập thị trường…
  • Khách hàng muốn luyện các kỹ năng, nguyên tắc trading chứng khoán để trở thành cấp độ giao dịch nhà nghề.

GIÁ TRỊ MỤC TIÊU

Cung cấp nền tảng và công cụ giúp khách hàng

– Mục tiêu – Chăm sóc: Hỗ trợ khách hàng bám mục tiêu giao dịch và nền tảng hỗ trợ phân tích để tăng hiệu quả đầu tư giao dịch.
– Tài sản – Giám hộ: Giám hộ cài đặt các tham số stop loss/profit taking theo  các điều kiện của thị trường và chiến lược giao dịch tự chọn.
– Cơ hội/Rủi ro – Kết nối: Giúp khách hàng cài đặt cơ chế theo dõi cơ hội giao dịch và cảnh báo rủi ro theo biến động của thị trường.

LỢI ÍCH CỦA GIÁM HỘ RỦI RO GIAO DỊCH

  • Được tham gia các khóa học đào tạo kỹ năng giao dịch chứng khoán cơ bản của DStock.
  • Tài khoản STOCKBOOK giúp kết nối nhà đầu tư với cộng đồng giao dịch và truy cập các thông tin về cổ phiếu và báo cáo phân tích đầu tư.
  • Tài khoản Direct Account (DA) cho phép bảo mật thông tin giao dịch trên tài khoản trading.
  • Được phân nhiệm chuyên gia AE hỗ trợ giám hộ tài sản và tài khoản giao dịch.

PHÍ DỊCH VỤ

  • Phí giao dịch : 0.15%/GTGD
  • Chính sách ưu đãi đối với khách hàng có giá trị giao dịch lớn và cơ chế hoàn phí lên tới 80%
DMCA.com Protection Status