Góp ý cho VNDIRECT

DWEALTH Hưu trí

DWEALTH RETIREMENT (Tiết kiệm tích sản hưu trí) là gói dịch vụ được thiết kế dành cho các nhà đầu tư muốn thiết lập tài khoản tiết kiệm đầu tư tích sản hưu trí để bảo vệ sức khỏe tài chính sau tuổi nghỉ hưu.

Đầu tư bảo hiểm nhân thọ giúp khách hàng phòng ngừa các rủi ro tai nạn mất sức khỏe lao động nhưng không thể giúp khách hàng có được sức khỏe tài chính trọn đời sau tuổi nghỉ hưu. Vì vậy, thiết lập tài khoản tiết kiệm đầu tư hưu trí càng sớm sẽ giúp bạn có được tự do tài chính và an tâm hưu trí. 

CÁCH ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Khách hàng có nhu cầu dịch vụ vui lòng đăng ký qua tài khoản iVND hoặc liên hệ tới bộ phận Quản lý tài sản DWEALTH theo số điện thoại 04 3972 4568  (Máy lẻ: 12131).