Góp ý cho VNDIRECT

DWEALTH GO

DWEALTH GO là gói dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý tài sản trực tuyến, được thiết kế dành cho các nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm về đầu tư tài chính và muốn kiến tạo con đường đầu tư và tích sản an toàn và tăng trưởng dài hạn. 

GIÁ TRỊ MỤC TIÊU

Gói dịch vụ cung cấp cho khách hàng các kiến thức nhập môn về đầu tư và các kênh đầu tư tài chính bao gồm các khóa học trên hệ thống trực tuyến DWEALTH Academy của VNDIRECT.

(1) Tham gia khóa học Nhập môn đầu tư và dịch vụ Onboarding của VNDIRECT giúp khách hàng hiểu về đầu tư và cách sử dụng công cụ và nền tảng tri thức đầu tư trên VNDIRECT portal, hỗ trợ khách hàng có thể chủ động đầu tư và quản lý tài sản qua dịch vụ trực tuyến DWEALTH GO.

(2) Tài khoản DWealth Academy tiếp cận các khóa học trực tuyến giúp khách hàng:

 • Hiểu về các lựa chọn và sản phẩm đầu tư tài chính đa dạng
 • Hướng dẫn phương pháp lập kế hoạch tài chính đầu tư trọn đời
 • Hướng dẫn lập kế hoạch tiết kiệm hưu trí
 • Hướng dẫn lập kế hoạch tiết kiệm đầu tư theo mục tiêu
 • Hướng dẫn lựa chọn chuyên gia và các gói dịch vụ tài khoản
 • Hướng dẫn sử dụng các gói sản phẩm dịch vụ đầu tư của VNDIRECT

(3) Khách hàng được tiếp cận bộ DWEALTH tool box để tự chủ động lập kế hoạch tài chính đầu tư và lựa chọn các gói dịch vụ và sản phẩm đầu tư trực tuyến.

(4) Khách hàng được cung cấp App iVND – Nền tảng quản lý tài sản, dữ liệu và thông tin đầu tư, các khuyến nghị đầu tư và cảnh báo rủi ro để hỗ trợ khách hàng thông tin ra quyết định và quản lý tài sản.

(5) Khách hàng được tiếp cận các kênh đầu tư tài chính, danh mục tài sản đầu tư đa dạng bao gồm:

 • Chứng chỉ quỹ mở VNDAF (Proxy ETFs Fundamental)
 • Các danh mục đầu tư theo các chiến lược được thiết kế sẵn: VNVALUE, VNQUANT
 • Danh mục đầu tư tài sản tương đương tiền và có tính thanh khoản cao như: DCASH FUND, DBOND và các chứng từ có giá khác
 • Danh mục trái phiếu doanh nghiệp VBOND
 • Các cơ hội đầu tư phát hành chứng khoán IPO của thị trường

CÁC TIỆN ÍCH NỀN TẢNG SỐ ĐA KÊNH

 Mobile App

  –  Nền tảng giao dịch trực tuyến và Quản lý tài khoản cá nhân:

 • Quản lý tài khoản giao dịch tại VNDIRECT My VND Account. Truy cập iVND
 • Quản lý quan hệ và tương tác kết nối với VNDIRECT – DLINK.
 • Cổng giao dịch các loại tài sản giao dịch tài chính đa dạng – DGATE.

 – Nền tảng Thông tin & Tri thức đầu tư STOCKBOOK các cộng đồng đầu tư theo chuyên đề và các chuyên gia tư vấn đầu tư về các loại tài sản mà khách hàng quan tâm.

 • Kết nối cộng đồng đầu tư D-COMMUNITY
 • Kết nối sản phẩm dịch vụ DWEALTH GO trên STOCKBOOK để cập nhật các tri thức đầu tư, thông tin thị trường và các hỗ trợ tham vấn quản lý danh mục tài sản hiệu quả.
 • Tìm kiếm chuyên gia – PRO-SEARCH

Khách hàng muốn tìm hiểu rõ thông tin, vui lòng truy cập TẠI ĐÂY

CÁCH ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Khách hàng đăng ký dịch vụ qua tài khoản iVND hoặc liên hệ Bộ phận DWEALTH theo số điện thoại 04 3972 4568 (Máy lẻ: 12131).