Hợp tác cùng phát triển

Hi-Margin

Hi-MARGIN là dịch vụ tư vấn thu xếp vốn từ nguồn thứ 3, giúp khách hàng gia tăng được đòn bẩy và sức mua chứng khoán theo nhu cầu.

THỜI GIAN HỖ TRỢ VỐN: Từ T+ đến 180 ngày

Hi-MARGIN DÀNH CHO

Dành cho các nhà đầu tư giao dịch chuyên nghiệp, có kinh nghiệm ứng biến nhanh với thị trường chứng khoán, hiểu biết về quản trị rủi ro trong giao dịch và sản phẩm Margin.

ỨNG DỤNG CỦA SẢN PHẨM

  • Dịch vụ Hi-Margin là gói sản phẩm ứng dụng chuyên biệt trong gói dịch vụ DTRADE.
  • Khách hàng được hỗ trợ tư vấn thu xếp vốn giao dịch với Tỷ lệ margin cao.
  • Khách hàng cần có kinh nghiệm quản trị rủi ro và có kỷ luật Stop loss để tránh tài khoản bị rơi vào trạng thái bắt buộc bán.

Khách hàng nên liên hệ với Bộ phận sản phẩm tại đây để được thiết kế sản phẩm phù hợp với từng nhu cầu giao dịch.

LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM

  • Lãi suất được thiết kế cùng với Gói giao dịch để tối ưu chi phí vốn. Vui lòng liên hệ tại đây
  • Chỉ cần đăng ký một lần duy nhất
  • Tự động giải ngân, thu nợ

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ & SỬ DỤNG

Vui lòng liên hệ Bộ phận sản phẩm tại đây để biết thêm chi tiết.

DMCA.com Protection Status