Góp ý cho VNDIRECT

Ủy thác Quản lý đầu tư

DỊCH VỤ DÀNH CHO

Khách hàng có nhu cầu ủy thác quản lý danh mục đầu tư riêng theo hình thức SMA (Quản lý theo tài khoản riêng) và DMA (Đầu tư theo tài khoản nhóm). Đội ngũ Giám đốc Quản lý danh mục đầu tư (PM) của VNDIRECT với nhiều năm kinh nghiệm đầu tư trên thị trường chứng khoán và thị trường tài chính, sẽ giúp khách hàng tiếp cận với năng lực đầu tư chuyên nghiệp và hiệu quả, giúp khách hàng có được sự an tâm đầu tư khi sử dụng dịch vụ của VNDIRECT.

GIÁ TRỊ MỤC TIÊU

Giám đốc Quản lý danh mục đầu tư (PM) sẽ nhận ủy thác của khách hàng để thực hiện các nhiệm vụ:

Sức khỏe đầu tư: Giám đốc Quản lý danh mục đầu tư (PM) cùng khách hàng thiết lập mục tiêu tài chính và lựa chọn chiến lược đầu tư phù hợp với khẩu vị rủi ro, sức khỏe tài chính.

 Quản lý tài sản: Giám đốc Quản lý danh mục đầu tư (PM) lựa chọn các cơ hội đầu tư bền vững và có tiềm năng tăng trưởng vượt bậc theo chiến lược đầu tư đã được xây dựng và thống nhất cùng khách hàng. Chuyên gia Ủy thác đầu tư cùng với nền tảng thông tin và tri thức đầu tư của VNDIRECT giúp khách hàng liên tục bám sát các biến động của cổ phiếu và thị trường để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa tăng trưởng của danh mục.

Báo cáo hiệu quả và giám sát thực hiện chiến lược đầu tư: VNDIRECT thực hiện vai trò nhà giám sát độc lập, kiểm tra và giám sát tuân thủ của Giám đốc Quản lý danh mục đầu tư (PM) theo các mục tiêu đầu tư và chiến lược đã được khách hàng lựa chọn, đảm bảo Dịch vụ Ủy thác đầu tư được báo cáo minh bạch, kịp thời, tuân thủ và tin cậy, giúp khách hàng có được An tâm đầu tư.

TIỆN ÍCH DỊCH VỤ

(1) Khách hàng được tham dự khóa học về đầu tư tài chính, bao gồm:

 • Sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư
 • Các kênh đầu tư và loại sản phẩm đầu tư
 • Tham dự các hội thảo đầu tư
 • Lựa chọn chiến lược đầu tư và ủy thác quản lý danh mục

Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết TẠI ĐÂY.

(2) Khách hàng được Giám đốc Quản lý danh mục đầu tư (PM) tư vấn lập kế hoạch tài chính và mục tiêu đầu tư phù hợp với vị thế tài chính của khách hàng (Thu nhập và tài sản). 

(3) Khách hàng được tham vấn lựa chọn Giám đốc Quản lý danh mục đầu tư (PM) và xây dựng tiêu chí giám sát Quản lý danh mục, giúp khách hàng an tâm đầu tư. Khách hàng có thể lựa chọn nguyên tắc

 • Quản lý Ủy thác toàn phần hoặc bán toàn phần và
 • Theo hình thức tài khoản riêng biệt (SMA) hoặc tài khoản nhóm (DMA)

(4) Khách hàng được VNDIRECT cung cấp dịch vụ giám hộ Quản lý đầu tư độc lập thông qua nền tảng iVND, giúp khách hàng có thể chủ động giám sát tuân thủ của Giám đốc Quản lý danh mục đầu tư (PM) theo chiến lược đã chọn.

(5) Khách hàng được kết nối với Nền tảng Thông tin & Tri thức đầu tư STOCKBOOK các cộng đồng đầu tư theo chuyên đề và các chuyên gia tư vấn đầu tư về các loại tài sản mà khách hàng quan tâm.

 • Kết nối cộng đồng đầu tư D-COMMUNITY
 • Tra cứu thông tin cổ phiếu STOCKBOOK – CIP
 • Tìm kiếm chuyên gia – PRO-PROFILE

Khách hàng muốn tìm hiểu rõ thông tin, vui lòng truy cập tại https://stockbook.vn

DWEALTH PLATFORM

 – Nền tảng Thông tin và Tri thức đầu tư. Các gói tài khoản:

 • Kết nối cộng đồng đầu tư D-COMMUNITY
 • Tra cứu thông tin cổ phiếu STOCKBOOK – CIP
 • Tìm kiếm chuyên gia – PRO-PROFILE

 – Nền tảng tri thức Đầu tư và Quản lý tài sản cá nhân giúp khách hàng:

 • Quản lý tài khoản giao dịch tại VNDIRECT My VND Account. Truy cập iVND
 • Quản lý thư viện tri thức đầu tư My Stockbook Account. Truy cập iVND
 • Quản lý quan hệ và tương tác kết nối với VNDIRECT – DLINK.
 • Cổng giao dịch các loại tài sản giao dịch tài chính đa dạng – DGATE

PHÍ DỊCH VỤ

Phí QLTS từ 1% theo AUM (Tổng giá trị tài sản được quản lý)
Phí thưởng hiệu quả: Thỏa thuận
Phí giao dịch 0.1%