Góp ý cho VNDIRECT

Tư vấn tích sản

Tư vấn đầu tư tích sản – Sức khỏe tài chính trọn đời

DỊCH VỤ DÀNH CHO

Khách hàng cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý tài sản để đầu tư tích sản (Phù hợp với nhu cầu đầu tư dài hạn trên 8 năm trở lên). Đội ngũ chuyên gia tư vấn đầu tư & quản lý tài sản của VNDIRECT trợ giúp khách hàng lập kế hoạch tài chính, bám mục tiêu đầu tư, nắm bắt cơ hội và quản trị rủi ro hiệu quả. Khách hàng an tâm tích sản đầu tư cùng VNDIRECT với vai trò nhà tư vấn đầu tư và quản lý tài sản.

GIÁ TRỊ MỤC TIÊU

Khách hàng có thể lựa chọn Chuyên gia tư vấn quản lý tài sản đồng hành hỗ trợ và tư vấn khách hàng trong suốt hành trình đầu tư. 

 Sức khỏe tài chính: Chuyên gia Tư vấn đầu tư & Quản lý tài sản (AME careby) hỗ trợ khách hàng thiết lập mục tiêu đầu tư, xây dựng kế hoạch tài chính trọn đời, lựa chọn giải pháp danh mục tài sản đầu tư và phân bổ tài sản phù hợp với khẩu vị rủi ro, kinh nghiệm đầu tư và khả năng tiếp cận cơ hội của khách hàng. 
 Quản lý tài sản: Chuyên gia tư vấn đầu tư hỗ trợ khách hàng bám sát các biến động của thị trường để giảm thiểu rủi ro đầu tư và tối ưu hóa hiệu quả danh mục.

Quản trị hiệu quả và chiến lược đầu tư: Chuyên viên tư vấn đầu tư hỗ trợ khách hàng cập nhật hiệu quả đầu tư và điều chỉnh chiến lược phù hợp với sự thay đổi yêu cầu của khách hàng trong suốt hành trình đầu tư. 

TIỆN ÍCH CỦA TƯ VẤN TÍCH SẢN

1. Khách hàng được đăng ký tham gia các khóa học đào tạo Đầu tư chứng khoán nâng cao: 

 • Sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư
 • Các kênh đầu tư và loại sản phẩm đầu tư
 • Thực tập xây dựng danh mục đầu tư và phân bổ tài sản
 • Thực tập lựa chọn thay đổi chiến lược đầu tư trong các điều kiện của thị trường

Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết TẠI ĐÂY.

2. Khách hàng được lựa chọn chuyên gia Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản (AME careby) để được hỗ trợ tham vấn trong suốt hành trình đầu tư.

Khách hàng có thể liên hệ Bộ phận DWEALTH để được đăng ký. Liên hệ TẠI ĐÂY.

3. Khách hàng được kết nối với Nền tảng Thông tin & Tri thức đầu tư STOCKBOOK các cộng đồng đầu tư theo chuyên đề và các chuyên gia tư vấn đầu tư về các loại tài sản mà khách hàng quan tâm.

 • Kết nối cộng đồng đầu tư D-COMMUNITY
 • Tra cứu thông tin cổ phiếu STOCKBOOK – CIP
 • Tìm kiếm chuyên gia – PRO-PROFILE

4. Khách hàng được tiếp cận với danh mục các loại tài sản đầu tư đa dạng, bao gồm:

 • Tài sản phòng vệ (Đảm bảo sức khỏe thanh toán): Chứng chỉ Quỹ tiền gửi – DCASH FUND, Bảo hiểm Phi nhân tho PTI- DIRECT, Bảo hiểm nhân thọ – INSURE GATE, Danh mục trái phiếu doanh nghiệp VBOND và DBOND.
 • Tài sản tích sản (Đảm bảo sức khỏe tài chính trọn đời): Tích sản đầu tư danh mục VNVALUE, Chứng chỉ Quỹ mở Funder Mentor ETFs – VNDAF, và các hình thức Tiết kiệm đầu tư – SSS hay Danh mục D-PORTFOLIO cho chiến lược đầu tư dài hạn.
 • Tài sản chứng khoán (Đầu tư rủi ro để thực hiện giấc mơ tài chính): Dành cho khách hàng muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư có khả năng tăng trưởng vượt bậc nhưng rủi ro cũng cao hơn: Lựa chọn cổ phiếu để đầu tư giao dịch ngắn hạn theo cơ hội của thị trường – D-STOCKPICK, Danh mục khuyến nghị đầu tư theo các chiến lược đa dạng – D-PORTFOLIO.

DWEALTH PLATFORM

– Nền tảng Thông tin và Tri thức đầu tư. Các gói tài khoản:

 • Kết nối cộng đồng đầu tư D-COMMUNITY
 • Tra cứu thông tin đầu tư bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, Chứng chỉ quỹ STOCKBOOK – CIP
 • Tìm kiếm chuyên gia – PRO-PROFILE

 –  Nền tảng tri thức Đầu tư và Quản lý tài sản cá nhân giúp khách hàng:

 • Quản lý tài khoản giao dịch tại VNDIRECT My VND Account. Truy cập iVND
 • Quản lý thư viện tri thức đầu tư My Stockbook Account. Truy cập iVND
 • Quản lý quan hệ và tương tác kết nối với VNDIRECT – DLINK.
 • Cổng giao dịch các loại tài sản giao dịch tài chính đa dạng – DGATE.

PHÍ DỊCH VỤ

10 triệu/ 1 năm
Phí QLTS: từ 0.5% AUM (Tổng giá trị tài sản được quản lý)
Miễn phí giao dịch trên tài khoản đầu tư DWEALTH