Góp ý cho VNDIRECT

Giám hộ Quản lý tài sản

DỊCH VỤ DÀNH CHO

Dịch vụ được thiết kế dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ giám hộ quản lý tài sản. VNDIRECT trợ giúp khách hàng tự chủ động lập kế hoạch tài chính và mục tiêu đầu tư trọn đời, chủ động quản lý tài sản và an tâm đồng hành cùng VNDIRECT với vai trò giám hộ.

GIÁ TRỊ MỤC TIÊU

Gói dịch vụ cung cấp cho khách hàng các kiến thức đầu tư và kỹ năng Quản lý tài sản thông qua các Khóa học về đầu tư và Quản trị rủi ro trong đầu tư. VNDIRECT cung cấp các phương tiện hỗ trợ giúp khách hàng có thể chủ động truy cập thông tin về cơ hội đầu tư, tự cài đặt hệ thống cảnh báo biến động và diễn biến của thị trường… Hỗ trợ khách hàng Quản lý tài sản hiệu quả.

Sức khỏe tài chính: Hỗ trợ khách hàng tự thiết lập mục tiêu đầu tư và xây dựng kế hoạch tài chính trọn đời, và hành trình phân bổ tài sản để có sức khỏe tài chính. 
Quản lý tài sản: Tư vấn hỗ trợ khách hàng tự chủ động khởi tạo hành trình đầu tư và lựa chọn danh mục tài sản và nguyên tắc phân bổ tài sản phù hợp.
Cảnh báo cơ hội/ rủi ro: Khách hàng có thể tự thiết lập các tham số cảnh báo để quản trị được rủi ro trong mọi điều kiện của thị trường.

TIỆN ÍCH CỦA DỊCH VỤ GIÁM HỘ QUẢN LÝ TÀI SẢN

(1) Khách hàng được đăng ký tham gia các Khóa học đào tạo:

 • Sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư
 • Các kênh đầu tư và loại sản phẩm đầu tư
 • Thực hành lập kế hoạch tài chính cá nhân
 • Thực hành triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư tài chính

Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết TẠI ĐÂY

(2) Khách hàng được kết nối với Nền tảng Thông tin & Tri thức đầu tư STOCKBOOK các cộng đồng đầu tư theo chuyên đề và các chuyên gia tư vấn đầu tư về các loại tài sản mà khách hàng quan tâm.

 • Kết nối cộng đồng đầu tư D-COMMUNITY
 • Tra cứu thông tin cổ phiếu STOCKBOOK – CIP
 • Tìm kiếm chuyên gia – PRO-PROFILE

Khách hàng muốn tìm hiểu rõ thông tin, vui lòng truy cập TẠI ĐÂY

(3) Khách hàng được tiếp cận với danh mục các loại tài sản đầu tư đa dạng, bao gồm:

 • Tài sản phòng vệ (Đảm bảo sức khỏe thanh toán): Chứng chỉ Quỹ tiền gửi – DCASH FUND, Bảo hiểm Phi nhân thọ PTI- DIRECT, Bảo hiểm nhân thọ – INSURE GATE, Danh mục trái phiếu doanh nghiệp VBOND và DBOND.
 • Tài sản tích sản (Đảm bảo sức khỏe tài chính trọn đời): Tích sản đầu tư danh mục VNVALUE, Chứng chỉ Quỹ mở Fundamental ETFs – VNDAF, và các hình thức Tiết kiệm đầu tư – SSS hay Danh mục D-PORTFOLIO cho chiến lược đầu tư dài hạn.
 • Tài sản chứng khoán (Đầu tư rủi ro để thực hiện giấc mơ tài chính): Dành cho khách hàng muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư có khả năng tăng trưởng vượt bậc nhưng rủi ro cũng cao hơn: Lựa chọn cổ phiếu để đầu tư giao dịch ngắn hạn theo cơ hội của thị trường – D-STOCKPICK, Danh mục khuyến nghị đầu tư theo các chiến lược đa dạng – D-PORTFOLIO.

DWEALTH PLATFORM

Nền tảng Thông tin và Tri thức đầu tư. Các gói tài khoản:

 • Kết nối cộng đồng đầu tư D-COMMUNITY
 • Tra cứu thông tin cổ phiếu STOCKBOOK – CIP
 • Tìm kiếm chuyên gia – PRO-PROFILE

  –  Nền tảng tri thức Đầu tư và Quản lý tài sản cá nhân giúp khách hàng:

 • Quản lý tài khoản giao dịch tại VNDIRECT My VND Account. Truy cập iVND
 • Quản lý thư viện tri thức đầu tư My Stockbook Account. Truy cập iVND
 • Quản lý quan hệ và tương tác kết nối với VNDIRECT – DLINK.
 • Cổng giao dịch các loại tài sản giao dịch tài chính đa dạng – DGATE.

PHÍ DỊCH VỤ

1 triệu/năm
Phí Quản lý tài sản: 0.1% Tổng tài sản được quản lý bởi DWEALTH
Miễn phí giao dịch trên tài khoản đầu tư DWEALTH