Góp ý cho VNDIRECT

Môi giới tư vấn đầu tư

DỊCH VỤ DÀNH CHO

Dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu sử dụng chuyên viên Môi giới riêng để Tư vấn đầu tư và Quản lý tài khoản chứng khoán.

GIÁ TRỊ MỤC TIÊU

Gói dịch vụ cung cấp cho khách hàng các nền tảng kiến thức cơ bản về đầu tư và giao dịch chứng khoán. Ngoài ra, khách hàng được chuyên gia Môi giới hỗ trợ khách hàng sử dụng các công cụ quản lý đầu tư trên nền tảng Thông tin & Tri thức đầu tư STOCKBOOK và nền tảng Quản lý đầu tư và giao dịch iVND, và tư vấn giúp khách hàng lựa chọn cổ phiếu phù hợp với kinh nghiệm hiểu biết đầu tư và khẩu vị rủi ro, từ đó gia tăng hiệu quả đầu tư và giảm thiểu rủi ro giao dịch.

Sức khỏe đầu tư: Chuyên viên tư vấn hỗ trợ khách hàng lựa chọn chiến lược giao dịch và lựa chọn cổ phiếu theo các tiêu chí phù hợp với các điều kiện của thị trường và phương án vốn cho đầu tư giao dịch (margin).

Quản lý tài khoản đầu tư: Chuyên viên Môi giới hỗ trợ khách hàng:

 • Xây dựng các tham số cảnh báo rủi ro trên Nền tảng iVND để thiết lập hệ thống theo dõi thị trường theo thời gian thực ở mọi nơi mọi lúc. 
 • Nhận ủy thác đặt lệnh giao dịch chứng khoán
 • Cung cấp thông tin và các ý tưởng đầu tư giao dịch chứng khoán
 • Tư vấn đánh giá cơ hội/ rủi ro của thị trường

Quản trị hiệu quả và báo cáo đầu tư: Hệ thống báo cáo giúp khách hàng cập nhật được trạng thái tài sản theo thời gian thực (real-time), báo cáo giao dịch và lỗ lãi đầu tư. 

TIỆN ÍCH CỦA DỊCH VỤ

(1) Khách hàng được đăng ký tham gia các Khóa học đào tạo:

 • Sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư
 • Thực hành lập kế hoạch tài chính cá nhân
 • Các nhóm cổ phiếu và chiến lược đầu tư chứng khoán
 • Thực hành giao dịch chứng khoán trên nền tảng công nghệ của VNDIRECT

Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết TẠI ĐÂY

(2) Khách hàng được kết nối với Nền tảng Thông tin & Tri thức đầu tư STOCKBOOK các cộng đồng đầu tư theo chuyên đề và các chuyên gia tư vấn đầu tư về các loại tài sản mà khách hàng quan tâm.

 • Kết nối cộng đồng đầu tư D-COMMUNITY
 • Tra cứu thông tin cổ phiếu STOCKBOOK – CIP
 • Tìm kiếm chuyên gia – PRO-PROFILE

Khách hàng muốn tìm hiểu rõ thông tin, vui lòng truy cập TẠI ĐÂY

(3) Khách hàng được tiếp cận với các sản phẩm tư vấn đầu tư, bao gồm:

 • Báo cáo cập nhật thị trường hàng ngày. Đăng ký tại đây
 • Các báo cáo phân tích đầu tư chứng khoán  
 • : Lựa chọn cổ phiếu đầu tư theo chiến lược ngắn và trung hạn
 • : Danh mục khuyến nghị đầu tư theo các chiến lược đa dạng
 • : Góc nhìn toàn diện về sức khỏe của tổ chức phát hành cổ phiếu

DBOARD PLATFORM

Bảng giá và nền tảng giao dịch trực tuyến

– Dịch vụ vay vốn đầu tư chứng khoán

 – Nền tảng Thông tin và Tri thức đầu tư. Các gói tài khoản:

 • Kết nối cộng đồng đầu tư D-COMMUNITY
 • Tra cứu thông tin cổ phiếu STOCKBOOK – CIP
 • Tìm kiếm chuyên gia – PRO-PROFILE

 – Nền tảng tri thức Đầu tư và Quản lý tài sản cá nhân giúp khách hàng:

 • Quản lý tài khoản giao dịch tại VNDIRECT My VND Account. Truy cập iVND
 • Quản lý thư viện tri thức đầu tư My Stockbook Account. Truy cập iVND
 • Quản lý quan hệ và tương tác kết nối với VNDIRECT – DLINK.
 • Cổng giao dịch các loại tài sản giao dịch tài chính đa dạng – DGATE.

GIÁ DỊCH VỤ

Áp dụng biểu phí bậc thang từ 0,15%
Chính sách ưu tiên với những khách hàng có giá trị tài sản và giao dịch lớn

Vui lòng liên hệ tới bộ phận DSTOCK tại đây…..