Góp ý cho VNDIRECT

Giám hộ quản lý tài khoản

DỊCH VỤ DÀNH CHO

Dịch vụ được thiết kế dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ giám hộ quản lý tài khoản đầu tư chứng khoán. Đội ngũ chuyên viên dịch vụ tài khoản hỗ trợ khách hàng tiếp cập với nền tảng thông tin thị trường, các công cụ phân tích đầu tư và bộ lọc cổ phiếu theo nhiều tiêu chí riêng, giúp khách hàng có thể tự chủ động đầu tư và giao dịch.

GIÁ TRỊ MỤC TIÊU

Gói dịch vụ cung cấp cho khách hàng các khóa học và kiến thức cơ bản về đầu tư và giao dịch chứng khoán. Ngoài ra, khách hàng được cung cấp các công cụ quản lý đầu tư trên nền tảng Thông tin & Tri thức đầu tư STOCKBOOK và nền tảng Quản lý đầu tư và giao dịch iVND, để có thể chủ động bám sát thị trường và lựa chọn cổ phiếu phù hợp với kinh nghiệm hiểu biết đầu tư và chủ động giao dịch theo khẩu vị rủi ro của mình.

Sức khỏe đầu tư: Hỗ trợ khách hàng tự lựa chọn chiến lược giao dịch và lựa chọn cổ phiếu theo các tiêu chí phù hợp với các điều kiện của thị trường và phương án vốn cho đầu tư giao dịch (margin).

Quản lý tài khoản đầu tư: Nền tảng iVND cho phép khách hàng tự cài đặt các tham số cảnh bảo rủi ro thị trường hay thông báo thông tin và biến động giá của danh mục cổ phiếu quan tâm, giúp khách hàng có thể tự thiết lập hệ thống quản lý tài khoản đầu tư ở mọi nơi và mọi lúc. 

Quản trị hiệu quả và báo cáo đầu tư: Hệ thống báo cáo giúp khách hàng cập nhật được trạng thái tài sản theo thời gian thực (real-time), báo cáo giao dịch và lỗ lãi đầu tư. 

TIỆN ÍCH CỦA DỊCH VỤ

(1) Khách hàng được đăng ký tham gia các Khóa học đào tạo:

 • Sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư
 • Thực hành lập kế hoạch tài chính cá nhân
 • Các nhóm cổ phiếu và chiến lược đầu tư chứng khoán
 • Thực hành giao dịch chứng khoán trên nền tảng công nghệ của VNDIRECT

Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết TẠI ĐÂY

(2) Khách hàng được kết nối với Nền tảng Thông tin & Tri thức đầu tư STOCKBOOK các cộng đồng đầu tư theo chuyên đề và các chuyên gia tư vấn đầu tư về các loại tài sản mà khách hàng quan tâm.

 • Kết nối cộng đồng đầu tư D-COMMUNITY
 • Tra cứu thông tin cổ phiếu STOCKBOOK – CIP
 • Tìm kiếm chuyên gia – PRO-PROFILE

Khách hàng muốn tìm hiểu rõ thông tin, vui lòng truy cập TẠI ĐÂY

(3) Khách hàng được tiếp cận với các sản phẩm tư vấn đầu tư, bao gồm:

 • Báo cáo cập nhật thị trường hàng ngày. Đăng ký tại đây
 • Các báo cáo phân tích đầu tư chứng khoán 
 •   – Lựa chọn cổ phiếu đầu tư theo chiến lược ngắn và trung hạn
 • –  Danh mục khuyến nghị đầu tư theo các chiến lược đa dạng

DBOARD PLATFORM

Bảng giá và nền tảng giao dịch trực tuyến

– Dịch vụ vay vốn đầu tư chứng khoán

Nền tảng Thông tin và Tri thức đầu tư. Các gói tài khoản:

 • Kết nối cộng đồng đầu tư D-COMMUNITY
 • Tra cứu thông tin cổ phiếu STOCKBOOK – CIP
 • Tìm kiếm chuyên gia – PRO-PROFILE

  –  Nền tảng tri thức Đầu tư và Quản lý tài sản cá nhân giúp khách hàng:

 • Quản lý tài khoản giao dịch tại VNDIRECT My VND Account. Truy cập iVND
 • Quản lý thư viện tri thức đầu tư My Stockbook Account. Truy cập iVND
 • Quản lý quan hệ và tương tác kết nối với VNDIRECT – DLINK.
 • Cổng giao dịch các loại tài sản giao dịch tài chính đa dạng – DGATE.

GIÁ DỊCH VỤ

0,15% trên giá trị giao dịch
Chính sách ưu tiên với những khách hàng có giá trị tài sản và giao dịch lớn

Vui lòng liên hệ tới bộ phận DSTOCK tại đây…..