Góp ý cho VNDIRECT

An tâm ủy thác

DỊCH VỤ DÀNH CHO

Khách hàng có nhu cầu ủy thác quản lý danh mục đầu tư chứng khoán riêng theo hình thức SMA (Quản lý theo tài khoản riêng) và DMA (Đầu tư theo tài khoản nhóm). Đội ngũ chuyên gia Quản lý đầu tư chứng khoán của VNDIRECT với nhiều năm kinh nghiệm đầu tư trên thị trường chứng khoán và thị trường tài chính, sẽ giúp khách hàng tiếp cận với năng lực đầu tư chuyên nghiệp và hiệu quả, để khách hàng có được sự an tâm đầu tư khi sử dụng dịch vụ của VNDIRECT.

GIÁ TRỊ MỤC TIÊU

Khách hàng được tiếp cận với nền tảng tri thức và đội ngũ Chuyên gia đầu tư chuyên nghiệp, có đạo đức và uy tín nghề nghiệp cao nhất, cùng với nhiều năm kinh nghiệm quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. Ngoài ra, hệ thống giám sát tuân thủ của VNDIRECT sẽ giúp khách hàng có được an tâm đầu tư và ủy thác quản lý danh mục cho chuyên gia. 

 Sức khỏe đầu tư: Chuyên gia Ủy thác đầu tư cùng khách hàng lựa chọn danh mục cổ phiếu và chiến lược đầu tư phù hợp với khẩu vị rủi ro và mục tiêu về thời gian đầu tư và kỳ vọng lợi nhuận. 

 Quản lý tài sản: Chuyên gia Ủy thác đầu tư lựa chọn các cơ hội đầu tư bền vững và có tiềm năng tăng trưởng vượt bậc theo chiến lược đầu tư đã được xây dựng và thống nhất cùng khách hàng. Chuyên gia Ủy thác đầu tư cùng với nền tảng thông tin và tri thức đầu tư của VNDIRECT giúp khách hàng liên tục bám sát các biến động của cổ phiếu và thị trường để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa tăng trưởng của danh mục.

 Báo cáo hiệu quả và giám sát thực hiện chiến lược đầu tư: VNDIRECT thực hiện vai trò nhà giám sát độc lập, kiểm tra và giám sát tuân thủ của chuyên gia Ủy thác đầu tư theo các mục tiêu đầu tư và chiến lược đã được khách hàng lựa chọn, đảm bảo Dịch vụ Ủy thác đầu tư được báo cáo minh bạch, kịp thời, tuân thủ và tin cậy, giúp khách hàng có được An tâm đầu tư.

TIỆN ÍCH DỊCH VỤ

(1) Khách hàng được tham dự khóa học về đầu tư chứng khoán, bao gồm:

 • Sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư
 • Kiến thức cơ bản về đầu tư chứng khoán
 • Tham dự các hội thảo đầu tư

(2) Khách hàng được tham vấn với chuyên viên DSTOCK để lựa chọn:

 • Lựa chọn chuyên viên có năng lực và kinh nghiệm đầu tư phù hợp
 • Lựa chọn phương thức ủy thác toàn phần hay bán toàn phần.
 • Lựa chọn phương thức đầu tư theo SMA hay DMA

Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết TẠI ĐÂY.

(3) Khách hàng được VNDIRECT cung cấp dịch vụ giám hộ Quản lý đầu tư độc lập thông qua nền tảng iVND, giúp khách hàng có thể chủ động giám sát tuân thủ của chuyên gia Ủy thác Quản lý đầu tư theo chiến lược đã chọn.

(4) Khách hàng được kết nối với Nền tảng Thông tin & Tri thức đầu tư STOCKBOOK các cộng đồng đầu tư theo chuyên đề và các chuyên gia tư vấn đầu tư về các loại tài sản mà khách hàng quan tâm.

 • Kết nối cộng đồng đầu tư D-COMMUNITY
 • Tra cứu thông tin cổ phiếu STOCKBOOK – CIP
 • Tìm kiếm chuyên gia – PRO-PROFILE

Khách hàng muốn tìm hiểu rõ thông tin, vui lòng truy cập tại https://stockbook.vn.

DBOARD PLATFORM

Bảng giá và nền tảng giao dịch trực tuyến

– Dịch vụ vay vốn đầu tư chứng khoán

 – Nền tảng Thông tin và Tri thức đầu tư. Các gói tài khoản:

 • Kết nối cộng đồng đầu tư D-COMMUNITY
 • Tra cứu thông tin cổ phiếu STOCKBOOK – CIP
 • Tìm kiếm chuyên gia – PRO-PROFILE

 Nền tảng tri thức Đầu tư và Quản lý tài sản cá nhân giúp khách hàng:

 • Quản lý tài khoản giao dịch tại VNDIRECT My VND Account. Truy cập iVND
 • Quản lý thư viện tri thức đầu tư My Stockbook Account. Truy cập iVND
 • Quản lý quan hệ và tương tác kết nối với VNDIRECT – DLINK.
 • Cổng giao dịch các loại tài sản giao dịch tài chính đa dạng – DGATE.

GIÁ DỊCH VỤ

Theo thỏa thuận
Chính sách ưu tiên với những khách hàng có giá trị tài sản và giao dịch lớn

Vui lòng liên hệ tới bộ phận DSTOCK tại đây…..