Góp ý cho VNDIRECT

DCASH FUND

 

DCASH FUND là chứng chỉ quỹ mở thuộc loại hình đầu tư tương đương tiền gửi có tính an toàn và thanh khoản cao vì tài sản của quỹ là  các loại trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam có uy tín và có chất lượng tín dụng cao, tiền gửi ngân hàng, giấy tờ có giá khác.

THỜI GIAN ĐẦU TƯ KHUYẾN NGHỊ 2 tuần – 6 tháng để được lợi nhuận tối ưu.

MỨC KỲ VỌNG LỢI NHUẬN 6% – 6.5%/năm tùy theo kỳ hạn.

KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU

DCASH FUND được thiết kế phục vụ cho tất cả mọi khách hàng bao gồm cá nhân và tổ chức.  Khách hàng có thể sử dụng loại hình đầu tư này để quản lý tiền nhàn rỗi chờ đầu tư, tiền trong tài khoản để đảm bảo dự trữ thanh toán, tiền thu về từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đang nhàn rỗi, tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn.

VÌ SAO NHÀ ĐẦU TƯ NÊN LỰA CHỌN DCASH – FUND?

  • Lãi suất cao hơn lãi suất Ngân hàng cùng kỳ hạn
  • Vốn đầu tư nhỏ chỉ từ 100.000 VNĐ 
  • Không giới hạn thời gian đầu tư và rút vốn
  • Rút không mất lãi đã tích lũy
  • Miễn phí mua, phí bán
  • Nhà đầu tư có thể chuyển tiền đầu tư trực tuyến từ bất cứ chi nhánh NH nào trong hệ thống bankgate của VNDIRECT kết nối với 9 ngân hàng và giao dịch trực tuyến hàng ngày.

LỢI NHUẬN KỲ VỌNG THEO THỜI GIAN

Giả định DCASH FUND đạt mức lợi nhuận 5.5%/năm. Nhà đầu tư cá nhân thu được lợi nhuận tốt hơn nhiều so với lãi suất tiết kiệm đối với các kỳ hạn ngắn

Ghi chú:

  • Nhà đầu tư cá nhân phải chịu thuế bán 0.1% khi bán chứng chỉ quỹ
  • Nhà đầu tư tổ chức không phải chịu thuế bán, nhưng lợi nhuận từ quỹ sẽ tính vào thu nhập chịu Thuế TNDN của nhà đầu tư tổ chức
  • Toàn bộ quá trình đầu tư sẽ minh bạch 100%, có giám sát của ngân hàng lưu ký BIDV

THÔNG TIN GIAO DỊCH

Ví dụ: Nội dung chuyển khoản: “Nguyen Van A 021C123456 mua Quy VNDBF”

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

Cách 1: Mở tài khoản đầu tư DGO và nhận tư vấn từ các chuyên gia tài chính để phân bổ tài sản theo hành trình đầu tư phù hợp với từng Khách hàng. Mở tài khoản DGO TẠI ĐÂY
Cách 2: Khách hàng có tài khoản có thể truy cập iVND để đăng ký dịch vụ và thực hiện giao dịch. Để hướng dẫn vui lòng liên hệ 1900545409
Cách 3: Khách hàng giao dịch chứng khoán có thể đăng ký và giao dịch ngay trên Bảng giá DBOARD của VNDIRECT. Truy cập DBOARD TẠI ĐÂY
Cách 4: Liên hệ với Trụ sở và các Chi nhánh, Phòng giao dịch của VNDIRECT trên toàn quốc. (Vui lòng xem TẠI ĐÂY)