Góp ý cho VNDIRECT

Tài sản Phòng vệ

Tài sản phòng vệ là hình thức đầu tư vào tài sản đảm bảo thanh toán – Đây là nhóm tài sản được thiết kế dưới dạng sản phẩm đầu tư có thanh khoản cao tương đương tiền nhằm giúp nhà đầu tư dự trữ cho nhu cầu thanh toán trong tương lai gần, hay mua bảo hiểm rủi ro để bảo vệ khả năng chi trả cho các rủi ro bất ngờ.

Thời gian đầu tư: từ 1 tuần và không giới hạn

Lợi tức kỳ vọng: 5-10%/năm

DANH MỤC SẢN PHẨM TRONG TÀI SẢN PHÒNG VỆ

: Chứng chỉ Quỹ đầu tư tiền gửi (VNDBF)

: Bảo hiểm thanh toán rủi ro

D-INSURANCE: Bảo hiểm nhân thọ Sun-Life 

: Trái phiếu doanh nghiệp có đảm bảo thanh khoản linh hoạt

: Trái phiếu doanh nghiệp

PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ

Khách hàng có nhu cầu xây dựng danh mục tài sản thanh khoản cao vui lòng liên hệ Trung tâm Tư vấn SSE theo số điện thoại 1900 54 54 09 hoặc Chuyên viên Quản lý tài khoản của bạn tại VNDIRECT.

Khách có nhu cầu liên hệ với Trụ sở và các Chi nhánh, Phòng giao dịch của VNDIRECT trên toàn quốc. (Vui lòng xem TẠI ĐÂY)