Hợp tác cùng phát triển

STOCKPICK with PM

STOCKPICK WITH PM

STOCKPICK WITH PM là hình thức nhà đầu tư ủy thác vốn cho chuyên gia theo hai hình thức:
Ủy thác vốn qua Ngân hàng lưu ký (SMA): tài sản được giám sát độc lập bởi Ngân hàng lưu ký.
Ủy thác vốn cho chuyên gia quản lý danh mục (DMA): tài sản được giám sát độc lập bởi VNDIRECT

NHỮNG LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI

Danh mục chuyên biệt thiết kế riêng đáp ứng các nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư
VNDIRECT đồng hành giúp khách hàng kiểm soát hành trình đầu tư và quản lý tài sản chuyên nghiệp
Khách hàng được lựa chọn chuyên gia quản lý danh mục đầu tư phù hợp
Tài sản được quản lý và giám sát độc lập bởi hệ thống lưu ký và giám sát đầu tư chuyên nghiệp của VNDIRECT hoặc Ngân hàng lưu ký

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA STOCKPICK WITH PM

Vốn đầu tư tối thiểu:

DMA: 10.000.000 đồng
SMA: 2.000.000.000 đồng

Thời gian đầu tư khuyến nghị:

Theo thỏa thuận

Mức kỳ vọng lợi nhuận

Tùy thuộc chiến lược lựa chọn

Tài sản đầu tư

Rổ cổ phiếu

CÁCH THỨC GIAO DỊCH 

(Đang cập nhật)

 

 

DMCA.com Protection Status