Góp ý cho VNDIRECT

DTRADE – Chiến lược giao dịch chứng khoán

DTRADE – CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN dựa trên các cơ hội giao dịch cổ phiếu với biến động giá ngắn, trung hạn, đòi hỏi sự hiểu biết để chọn chiến lược giao dịch và Kỷ luật cắt lỗ và chốt lời trong một thời gian đủ dài.