Góp ý cho VNDIRECT

PVD – Điều khoản hợp đồng TAD kém hơn kỳ vọng đã phản ánh vào giá

Nghiên cứu cổ phiếu 05/12/2019    288

Chia sẻ

  • Lợi nhuận ròng 9T2019 đạt 2,1 tỷ USD và chỉ hoàn thành 21,7% dự báo cả năm của chúng tôi do thu hồi nợ xấu chậm hơn dự kiến.
  • Triển vọng tươi sáng hơn cho năm 2020 nhờ đảm bảo hợp đồng cho các giàn tự nâng đến cuối năm với giá thuê cao hơn (+8,3% yoy); giàn TAD sẽ hoạt động trở lại vào năm 2021.
  • Duy trì đánh giá Trung lập với giá mục tiêu giảm xuống 16.800 đồng/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 14.850

VND 16.800

0%

TRUNG LẬP

Dầu khí

Lợi nhuận ròng 9T2019 thấp hơn kỳ vọng do thu hồi nợ xấu chậm

PVD ghi nhận LN ròng Q3 giảm 76,2% yoy do (1) hiệu suất hoạt động của các giàn tự nâng giảm (91% so với 94% trong Q3/18), (2) mảng dịch vụ khoan kém khả quan (LNG -29,7% yoy) và (3) hoàn nhập dự phòng nợ xấu của PVEP giảm (1,4tr USD so với 4,6tr USD trong Q3/18). Lợi nhuận 9T19 vẫn tích cực, đạt 2,1tr USD (so với lỗ ròng 4,1tr USD trong 9T18) nhờ hiệu suất hoạt động của giàn tự nâng cải thiện và khấu hao giảm sau khi kéo dài thời gian khấu hao của 3 giàn tự nâng. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng 9T chỉ hoàn thành 21,7% dự báo của chúng tôi do thu hồi nợ xấu chậm hơn dự kiến.

Triển vọng tích cực cho Q4/19 và năm 2020

Chúng tôi kỳ vọng PVD sẽ hưởng lợi từ nhu cầu khoan gia tăng tại Đông Nam Á và tiếp tục trúng thầu các hợp đồng với giá thuê tăng dần. Theo doanh nghiệp, hiệu suất hoạt động trong Q4/19 và 2020 kỳ vọng tăng do ít phát sinh thời gian di chuyển giàn khoan hơn so với Q3/19 và cả 4 giàn tự nâng đã có việc cho tới cuối năm 2020. Chúng tôi ước tính giá thuê ngày TB năm 2020 sẽ tăng 8,3% yoy lên 65.000 USD. Trong trung hạn, lợi nhuận của PVD sẽ được hỗ trợ bởi hợp đồng 10 năm mới ký cho giàn TAD, mặc dù các điều khoản của hợp đồng này không khả quan như kỳ vọng của chúng tôi.

Thay đổi dự phóng

Chúng tôi giảm EPS dự phóng năm 2019-20 trên cơ sở: (1) giảm hoàn nhập dự phòng nợ xấu trong năm 2019 từ 4tr USD xuống 2,2tr USD, (2) lùi thời gian bắt đầu hợp đồng TAD sang Q2/21 với giá thuê ngày thấp hơn ở mức 95.000 USD, và (3) đầu tư thêm 30 triệu USD cho thiết bị khoan mới trong năm 2020-21.

Duy trì đánh giá Trung lập với giá mục tiêu giảm xuống 16.800 đồng/cp

Trong bối cảnh thị trường khoan khu vực phục hồi chậm hơn kỳ vọng, chúng tôi giảm P/B mục tiêu năm 2019-21 từ 0,6x xuống 0,5x. Việc giảm dự phóng EPS và P/B mục tiêu dẫn đến giá mục tiêu giảm xuống 16.800 đồng/cp, dựa trên sự kết hợp hai phương pháp DCF và P/B với tỷ trọng bằng nhau. Chúng tôi duy trì đánh giá Trung lập vì giá cổ phiếu bị điều chỉnh gần đây đã phản ánh KQKD Q3 và điều khoản hợp đồng TAD kém hơn kỳ vọng. Chúng tôi cho rằng LN đã tạo đáy nhưng PVD vẫn cần thêm thời gian để LN về được mức trước năm 2016, trong bối cảnh giàn TAD đến năm 2021 mới hoạt động trở lại. Động lực tăng giá đến từ nhu cầu cải thiện khiến PVD thuê thêm các giàn khoan bên ngoài. Rủi ro giảm giá bao gồm giá dầu thấp có thể ảnh hưởng đến tiến độ các dự án dầu khí.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY