Hợp tác cùng phát triển

PTI: 29/10-Chốt DS cổ đông v/v đăng ký lưu ký cp để niêm yết trên HNX

Hoạt động VNDirect 21/10/2010    166

Chia sẻ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN thông báo về ngày chốt danh sách đăng ký lưu ký để niêm yết cổ phiếu trên HNX và bổ sung thông tin về người sở hữu chứng khoán.

File đính kèm:

DMCA.com Protection Status