MINH HOẠ SẢN PHẨM

   * Khách hàng có thể nhập thông tin vào số tiền muốn vay và một trong 2 trường, hoặc “Số ngày vay” hoặc “lãi suất” , hệ thống sẽ tự tính toán lãi suất phải trả hoặc số ngày vay tương ứng,  số tiền khách hàng phải trả.

   CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM

   1. Miễn lãi vay giao dịch ký quỹ trong vòng 6 ngày đầu, từ ngày thứ 7 tính lãi suất 0.05%/ngày
   2. Kỳ hạn vay : 90 ngày gia hạn miễn phí 90 ngày – phí gia hạn là 0.5% * số tiền gia hạn

   Chiến lược khuyến nghị

   Khách hàng thường xuyên giao dịch và có thời gian duy trì dư nợ ngắn (dưới 22 ngày)

   Đăng ký thuận tiện

   Đăng ký sử dụng trên mọi kênh giao dịch: online, tổng đài, sàn giao dịch, nhân viên quản lý tài khoản

   Chuyển đổi linh hoạt

   Chuyển đổi từ Smart T+ và Giao dịch ký quỹ chỉ sau tối đa 4h làm việc.

    

   Hỏi đáp Chat với chúng tôi