Góp ý cho VNDIRECT

POW – Kết quả 9T2019 vượt kỳ vọng

Nghiên cứu cổ phiếu 05/11/2019    273

Chia sẻ

  • Doanh thu Q3/2019 của POW tăng 13,8% yoy đạt 7.924 tỷ đồng, nhờ sản lượng điện tăng 16,4% yoy.
  • Biên lợi nhuận gộp 9T2019 tăng 0,8 điểm % yoy lên 14,8% chủ yếu tới từ chi phí khấu hao thấp hơn.
  • Lợi nhuận ròng 9T2019 tăng mạnh 31,3% yoy đạt 2.491 tỷ đồng, hoàn thành 84% dự báo của chúng tôi do chi phí khấu hao và chi phí tài chính thấp hơn dự kiến. Duy trì khuyến nghị Mua.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 13.550

VND 18.334

0%

MUA

Điện

Doanh thu tăng trưởng nhờ sản lượng cao từ nhiệt điện

● Trong Q3/2019, sản lượng của TCT Điện lực Dầu khí (POW) tăng 16,4% yoy đạt 4,94 tỷ kWh, với sản lượng từ nhiệt điện than và nhiệt điện khí tăng lần lượt 44,2% và 15,0% yoy.

● Sản lượng của Cà Mau 1 & 2 (CM 1 & 2) tăng 9,8% yoy trong khi sản lượng của Nhơn Trạch 1 (NT 1) và Nhơn Trạch 2 (NT 2) tăng mạnh 16,9% và 21,8% yoy nhờ khắc phục xong việc thiếu hụt khí và sự cố đường ống tại các mỏ khí ở bể Nam Côn Sơn. Riêng sản lượng của NT 2 trong Q3/2019 tăng mạnh hơn vì trong quý này nhà máy không thực hiện tiểu tu như Q3/2018.

● Theo POW, nguồn cung cấp than cho Vũng Áng 1 (VA 1) từ Vinacomin đã được cam kết đảm bảo từ tháng 8/2019. Điều này khiến cho hiệu suất vận hành của nhà máy tăng từ 42,2% trong Q3/2018 lên 60,8% trong Q3/2019. Chúng tôi kỳ vọng hiệu quả của VA 1 sẽ tiếp tục cải thiện so với Q4/2018 trong bối cảnh nguồn cung than ổn định và không có sự cố bất thường như trong Q4/2018.

● Doanh thu Q3/2019 đạt 7.924 tỷ đồng (+13,8% yoy) nâng doanh thu lũy kế 9T2019 lên 26.239 tỷ đồng (+5,8% yoy) và hoàn thành 78,2% dự báo của chúng tôi.

Biên lợi nhuận gộp cải thiện do chi phí khấu hao giảm

● Biên lợi nhuận gộp 9T2019 tăng thêm 0,8 điểm % yoy đạt 14,8% do nhà máy NT 1 đã hoàn thành khấu hao. Chi phí khấu hao 9T2019 giảm 17,3% yoy.

● Chúng tôi dự báo biên lợi nhuận gộp cả năm 2019 tiếp tục tăng 1 điểm % lên mức 15,8%.

Lợi nhuận ròng 9T2019 tăng 31,3%, cao hơn dự báo của chúng tôi

● Lợi nhuận ròng Q3/2019 tăng đột biến 330,7% yoy vì lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện giảm mạnh từ 395,5 tỷ đồng xuống còn 7,9 tỷ đồng (-98,0% yoy).

● Lợi nhuận ròng 9T2019 tăng 31,3% yoy lên 2.491 tỷ đồng do chi phí khấu hao giảm (-17,3% yoy) và chi phí tài chính giảm (-35,3% yoy). Lợi nhuận ròng 9T2019 hoàn thành 109,5% kế hoạch cả năm của doanh nghiệp và hoàn thành 84% dự báo cả năm của chúng tôi.

● Với kết quả khả quan trong 9T2019, ban lãnh đạo đã nâng kế hoạch doanh thu cả năm 2019 lên 35.114 tỷ đồng, tăng 7,2% so với kế hoạch ban đầu. Theo đó, doanh thu 9T2019 của POW đã hoàn thành 75% tổng kế hoạch mới của cả năm.

Động lực tăng giá và rủi ro giảm giá

● Duy trì khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 18.334 đồng, dựa trên sự kết hợp của phương pháp DCF và phương pháp EV/EBITDA (7,7x) với tỷ trọng bằng nhau.

● Động lực tăng giá đến từ hiệu suất hoạt động của nhà máy VA 1 tốt hơn kỳ vọng.

● Rủi ro giảm giá bao gồm: 1) nguồn cung không ổn định từ Vinacomin dẫn đến sản lượng của VA 1 sụt giảm; 2) sự cố kỹ thuật ngoài dự kiến tại các nhà máy.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY