POWER RATINGS THỊ TRƯỜNG CHUNG
05/12/2016
STT Mã CK PRs Giá PRs 4 phiên trước +/-Giá vs 4 p.trước Xem đồ thị Xem tin tức Thêm vào watch list
  1 WSB
9
94.0
6
13.11%
  2 STG
7
25.1
3
6.80%
  3 SMB
7
52.0
4
5.05%
  4 DRH
6
30.3
4
19.76%
  5 DCL
6
25.85
6
6.37%
  6 TLH
6
13.7
6
-2.14%
  7 AMD
6
15.55
4
2.98%
  8 ACM
5
2.4
3
14.28%
  9 VRC
5
19.6
5
5.94%
  10 HSG
5
48.7
5
3.83%
STT Mã CK PRs Giá PRs 4 phiên trước +/-Giá vs 4 p.trước Xem đồ thị Xem tin tức Thêm vào watch list
  1 VNE
2
6.3
-3
6.77%
  2 REE
4
22.5
-1
4.65%
  3 VHC
3
53.3
-2
15.86%
  4 IVS
2
14.8
-3
3.49%
  5 LIX
5
59.3
0
2.59%
  6 HKB
2
2.3
-2
4.54%
  7 SPI
0
2.6
-4
36.84%
  8 LDG
-1
5.56
-5
13.46%
  9 STG
7
25.1
3
6.80%
  10 VSH
4
16.4
0
3.79%
STT Mã CK PRs Giá PRs 4 phiên trước +/-Giá vs 4 p.trước Xem đồ thị Xem tin tức Thêm vào watch list
  1 SRC
-6
17.3
-4
-3.88%
  2 EVE
-5
20.7
-4
-5.90%
  3 BII
-5
2.4
-4
0.00%
  4 DCS
-5
2.5
-5
-3.84%
  5 STB
-5
7.5
-4
-3.84%
  6 HHS
-5
4.5
-4
-10.00%
  7 SSI
-5
19.2
-2
-2.04%
  8 TIG
-5
3.9
-4
-2.50%
  9 SCR
-5
8.3
-4
-2.23%
  10 PET
-5
10.6
-5
0.47%
STT Mã CK PRs Giá PRs 4 phiên trước +/-Giá vs 4 p.trước Xem đồ thị Xem tin tức Thêm vào watch list
  1 MWG
2
157.0
9
-3.68%
  2 TNG
-5
12.9
0
-2.27%
  3 VIG
-4
1.6
0
0.00%
  4 ROS
-1
118.8
3
0.25%
  5 APS
-4
2.4
0
-7.69%
  6 PVI
-3
24.6
1
-1.59%
  7 GEX
-4
20.0
0
-2.43%
  8 KSH
-1
2.94
2
-24.80%
  9 FIT
-2
4.91
1
-7.53%
  10 DHM
-3
9.5
0
-17.74%