VNDIRECT: Thông báo bán giải chấp chứng khoán CĐNB công ty HTI

04:31 PM - 19/02/2019 - VNDIRECT

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin về việc bán giải chấp chứng khoán của người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ như sau:

  • Tên khách hàng: NGUYỄN TIẾN LƯỢNG
  • Cổ phiếu bị giải chấp: HTI
  • Số lượng dự kiến bán giải chấp: 50 cổ phần
  • Thời điểm bán giải chấp: ngày 20/02/2019

 

  • Tin mới
  • Tin khác