Bà Phạm Minh Hương: Chủ tịch Hội đồng quản trị


Bà Phạm Minh Hương là một trong những chuyên gia tài chính có 20 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, tài chính doanh nghiệp, quản trị rủi ro thị trường và hoạt động kinh doanh tiền tệ, vốn. Từ cuối năm 2006, bà và nhóm cộng sự tham gia sáng lập Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, xây dựng và phát triển Công ty cho đến nay.

Trước đó, bà từng giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) từ năm 2003 – 2005; Giám đốc khối Kinh doanh Tiền tệ tại ngân hàng Citibank Việt Nam N.A từ năm 1994 – 2002.

Bà tốt nghiệp Thạc sỹ Công nghệ thông tin – Đại học Bách khoa Kiev – Liên Xô (cũ). 

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

Bà Phạm Minh Hương

Chủ tịch HĐQT


Ông Vũ Hiền 

Thành viên HĐQT


Bà Nguyễn Ngọc Thanh

Thành viên HĐQT


Ông Võ Văn Hiệp 

Thành viên HĐQT


Ông Nguyễn Hoàng Giang 

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Giám đốc điều hành Khối Công nghệ


Bà Hoàng Thúy Nga 

Trưởng Ban Kiểm soát


Bà Huỳnh Thanh Bình Minh 

Thành viên Ban Kiểm soát


Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Thành viên Ban Kiểm soát


Ông Nguyễn Tuấn Anh 

Giám đốc điều hành Khối Dịch vụ chứng khoán


Ông Vũ Hoàng Hà

Giám đốc điều hành Đầu tư và Thị trường vốn