HỎI VỀ DỊCH VỤ THÔNG TIN

Quý khách vui lòng click vào câu hỏi để xem câu trả lời

 
Tôi muốn tra cứu quyền trong quá khứ của một mã chứng khoán thì làm thế nào?
 

Khách hàng truy cập vào địa chỉ trang chủ của VNDIRECT www.vndirect.com.vn


Vào Tab Thông tin thị trường >> Lịch sự kiện sau đó gõ mã chứng khoán cần quan tâm và click Tìm kiếm


Hoặc quý khách có thể chọn Lịch sự kiện từ thanh Direct Bar (thanh menu dưới) sau đó gõ mã chứng khoán cần quan tâm và click Tìm Kiếm

 
Tôi muốn xem thông tin cơ bản và biểu đồ kĩ thuật của một mã chứng khoán thì vào đâu để xem?
 

Khách hàng truy cập vào địa chỉ trang chủ của VNDIRECT www.vndirect.com.vn


Sau đó khách hàng gõ mã chứng khoán trong ô nhập mã chứng khoán và tìm kiếm. Từ đó, khách hàng sẽ được chuyển tới bảng thông tin cổ phiếu: các thông tin về doanh nghiệp, quyền sở hữu, biểu đồ kỹ thuật, tin doanh nghiệp, báo cáo tài chính và thống kê thị trường. Quý khách có thể click chọn tab tương ứng để xem thông tin mong muốn.