HỎI VỀ CHUYỂN KHOẢN CHỨNG KHOÁN

Quý khách vui lòng click vào câu hỏi để xem câu trả lời

 
Tôi hiện đang có tài khoản tại công ty chứng khoán khác, vậy tôi có thể mở thêm tài khoản giao dịch tại VNDIRECT được không?
 

Theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Việt Nam, một người có thể có nhiều tài khoản giao dịch. Vì vậy quý khách hoàn toàn có thể mở thêm tài khoản giao dịch tại VNDIRECT


Xin mời quý khách mở tài khoản trực tuyến tại VNDIRECT tại đây.

 
Tôi đang có chứng khoán ở tài khoản giao dịch mở tại công ty chứng khoán khác, tôi muốn chuyển tài khoản về VNDIRECT để giao dịch, tôi cần phải làm những gì?
 

Qúy khách có thể chuyển tài khoản về VNDIRECT thông qua 2 bước sau:


Bước 1 : Quý khách mở tài khoản giao dịch tại VNDIRECT

Bước 2 : Quý khách mang hợp đồng tài khoản mới tại VNDIRECT qua công ty chứng khoán cũ làm thủ tục chuyển khoản chứng khoán về tài khoản tại VNDIRECT

 
Tôi muốn đóng tài khoản tại công ty chứng khoán khác và chuyển sang giao dịch tại tài khoản mở tại VNDIRECT trong khi quyền (cổ tức, chứng khoán thưởng, chứng khoán mua thêm,...) chưa về tài khoản có được không?
 

Quý khách hoàn toàn có thể giao dịch tại tài khoản mới mở tại VNDIRECT. VNDIRECT sẽ thông báo tới quý khách ngay khi các quyền (cổ tức, chứng khoán thưởng, chứng khoán mua thêm,...) được công ty chứng khoán cũ của quý khách chuyển sang.