HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POWER RATINGS


1. Giới thiệu

Power ratings là bộ đánh giá các cổ phiếu theo các tiêu chí Phân tích kỹ thuật qua từng ngày giao dịch nhằm hỗ trợ nhà đầu tư tìm ra những cổ phiếu đáng chú ý của thị trường nhanh nhất mà không mất thời gian quan sát hơn 700 mã trên sàn giao dịch.
Đối tượng sử dụng: Nếu quý vị là Nhà đầu tư ngắn hạn, ưa thích lướt sóng thì Power Ratings là một công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc tìm ra những cổ phiếu biến động nhất thị trường.


2. Nguyên tắc xây dựng Power Ratings

- Khối lượng giao dịch trên 50,000 đơn vị
- Việc chấm điểm dựa trên 6 tiêu chí là những tín hiệu kỹ thuật đã được công nhận tính đúng đắn cao.
- Thang điểm cho các cổ phiếu di chuyển từ 10 đến -10 điểm, tương ứng với trạng thái tốt nhất và xấu nhất thị trường theo các tiêu chí của Power ratings
- Tùy thuộc đặc điểm của thị trường trong từng giai đoạn, 6 tiêu chí chấm điểm có thể được thay đổi cho phù hợp

Chú ý: Do Power Ratings hoạt động dựa trên các tiêu chí kỹ thuật nên chỉ xác định trạng thái hiện tại của cổ phiếu so với thị trường chung (mạnh/yếu hơn) chứ không cố gắng dự đoán chắc chắn xu hướng vận động của giá cổ phiếu.


3. Ưu điểm của Power Ratings

- Đơn giản, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian quan sát thị trường cho Nhà đầu tư.
- Thông qua mặt bằng điểm số của các cổ phiếu trên sàn, Nhà đầu tư có thể cảm nhận bức tranh thị trường chung.
- Cho thấy tương quan của một cổ phiếu với nhóm ngành và thị trường.
- Tìm ra nhóm cổ phiếu có diễn biến giá tốt nhất / kém nhất /  tăng điểm nhanh nhất/ giảm điểm nhanh nhất thị trường tại thời điểm hiện tại, góp phần hỗ trợ quyết định mua bán nhà đầu tư.

                
4. Hướng dẫn sử dụng Power Ratings

Công cụ Power Ratings giúp nhà đầu tư đánh giá thị trường thông qua:   

- Power Ratings thị trường chung (PRs của VNINDEX và HNXINDEX và 1 số thống kê), cho thấy bức tranh thị trường chung, số mã đủ tiêu chuẩn thanh khoản của PRs và mặt bằng điểm số như thế nào.

- Top 10 PRs: 10 cổ phiếu đạt điểm cao nhất, là những cổ phiếu đang có diễn biến giá tích cực tính đến thời điểm hiện tại và có xác suất tiếp tục tăng giá cao.

- Bottom 10 PRs: 10 cổ phiếu đạt điểm thấp nhất, là những cổ phiếu diễn biến giá tiêu cực tính đến thời điểm hiện tại và có xác suất tiếp tục giảm giá cao, nhà đầu tư nên tránh.

- Top 10 PRs Upgrades: 10 cổ phiếu tăng điểm mạnh nhất (qua 4 phiên): Nhóm cổ phiếu có trạng thái biến chuyển theo hướng tích cực nhanh nhất qua T4 và có xác suất tiếp tục xu hướng này cao.

- Top 10 PRs Downgrades: 10 cổ phiếu giảm điểm mạnh nhất (qua 4 phiên): Nhóm cổ phiếu có trạng thái biến chuyển theo hướng tiêu cực nhanh nhất qua T4 và có xác suất tiếp tục xu hướng này cao, nhà đầu tư nên tránh.

- Most Requested PRs: 10 cổ phiếu được yêu cầu ratings nhiều nhất, là những cổ phiếu được nhiều người add vào wachlist nhất, cho thấy mức độ quan tâm của nhà đầu tư đến cổ phiếu này.

- PRS danh mục của tôi: Điểm số của các cổ phiếu trong danh mục theo dõi của Nhà đầu tư.