HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ HỖ TRỢ VỐN

 Dịch vụ Ứng trước tiền bán (UTTB)

 
Với những thao tác đơn giản và thuận tiện Quý Nhà đầu tư có thể sử dụng VNDIRECT Onine – UTTB để thực hiện ứng trước tiền bán ngay khi lệnh bán chứng khoán được thông báo khớp trong phiên. Tiện ích UTTB của VNDIRECT Online đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn nhanh chóng của Nhà đầu tư như tiếp tục đặt lênh mua chứng khoán ngay trong phiên hoặc chuyển tiền để sử dụng cho các mục đích khác mà không cần phải đến tận quầy giao dịch để thực hiện các thủ tục. 

Dịch vụ VNDIRECT Online - UTTB trực tuyến được cung cấp theo từng lệnh khớp của Nhà đầu tư, số tiền tối đa được UTTB dựa trên giá trị lệnh khớp của Nhà đầu tư sau khi trừ đi phí môi giới. Nhà đầu tư có thể thực hiện UTTB một phần hoặc toàn bộ số tiền tùy theo nhu cầu. Thời gian xử lý của hệ thống trong khoảng thời gian 1-2 phút tiền sẽ được ghi có vào tài khoản của Nhà đầu tư. 

Nhà đầu tư đăng ký sử dụng dịch vụ VNDIRECT Online đều được cung cấp dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến mà không cần phải đăng ký thêm sử dụng dịch vụ.
  

  Dịch vụ Bảo lãnh thanh toán lệnh mua chứng khoán (BLTTLM)

- Bảo lãnh thanh toán lệnh mua (BLTTLM) là việc VNDIRECT thu xếp nguồn để thanh toán hộ quý khách theo thỏa thuật ký kết hai bên tại Hợp đồng khi số tiền mua chứng khoán trên Tài khoản của Quý khách vượt quá số tiền ký quỹ trên tài khoản.

- Giá trị vượt quá được VNDIRECT bảo lãnh sẽ phụ thuộc vào Giá trị tài sản đảm bảo, Tỷ lệ ký quỹ thực tế (quy định tại Phụ lục II - Hợp đồng) và Các điều kiện liên quan đến BLTTLM (quy định tại Phụ lục I - Hợp đồng).

Nhà đầu tư có thể đăng ký Hạn mức BLTTLM theo 2 chế độ sau: 


 Hạn mức động: Hạn mức bảo lãnh do VNDIRECT quy định theo từng tỷ lệ cụ thể trên những mã chứng khoán được VNDIRECT chấp nhận, sẽ thay đổi theo điều kiện thị trường.

    Giá trị Hạn mức bảo lãnh được tính như sau:

     - Tỷ lệ bảo lãnh tính trên giá trị danh mục hiện có của Nhà đầu tư bao gồm cả chứng khoán đã mua đang chờ về;                   

     - Tỷ lệ bảo lãnh tính trên giá trị danh mục của bên thứ ba đồng ý bảo lãnh thanh toán cho các giao dịch của Nhà đầu tư bao gồm chứng khoán đã có, đã mua đang chờ về.


 Hạn mức tĩnh: Nhà đầu tư có thể lên lịch làm việc với bộ phận Dịch vụ Nhà đầu tư để đăng ký lập Hạn mức bảo lãnh. Hạn mức này sẽ được đánh giá lại định kỳ và sẽ được tính trên cơ sở:

          Hạn mức cá nhân: 
                  - Đánh giá trên tín nhiệm cá nhân, và 
                 

                  - Các thông tin về nguồn thu nhập hàng tháng

         Hạn mức bổ sung (kết hợp với Ngân hàng): 
                  - Đánh giá trên các tài sản cầm cố phi tài chính, hoặc
                  - Bảo lãnh của bên thứ 3


 

- Lãi suất và Thời hạn thanh toán sẽ được cập nhật tới Quý khách tại Sàn giao dịch của VNDIRECT, trên trang web www.vndirect.com.vn, qua email cá nhân của Quý khách hoặc các phương tiện thông tin khác đã đề cập tới trong hợp đồng.

- Quý khách sẽ nhận được Danh sách Chứng khoán được BLTTLM qua email hoặc từ Nhân viên quản lý tài khoản của Quý khách.

(Vì tính chất rủi ro của thị trường, VNDIRECT có quyền áp dụng những điều chỉnh đối với Danh sách Chứng khoán được BLTTLM không phụ thuộc vào thời điểm thông báo điều chỉnh cho Quý khách)

 

**Tỷ lệ ký quỹ thực tế:

Để quản trị tốt tài khoản đầu tư của mình, quý khách theo dõi tỉ lệ ký quỹ thực tế để đảm bảo theo đúng các quy định sau:

Rtt > Tỷ lệ ban đầu: Quý khách được thực hiện Lệnh mua cần BLTT trong phạm vi Hạn mức còn lại của mình.

Rtt  ≥ Tỷ lệ cảnh báo:  Quý khách được phép duy trì danh mục chứng khoán trên Tài khoản nếu Tài khoản không có nợ quá hạn.

Tỷ lệ cảnh báo > Rtt ≥ Tỷ lệ xử lý: Quý khách có nghĩa vụ bổ sung Tài sản đảm bảo để đưa Rtt về mức không thấp hơn Tỷ lệ cảnh báo.

- Rtt < Tỷ lệ xử lý: VNDIRECT có quyền xử lý Tài sản đảm bảo để thu hồi nợ theo quy định tại Hợp đồng


Lưu ýCác mốc tỷ lệ đang áp dụng tại VNDIRECT:

Tỷ lệ ban đầu       : 100%

Tỷ lệ cảnh báo     : 90%

Tỷ lệ xử lý             : 85%

VNDIRECT sẽ SMS cảnh báo tới Quý khách khi Rtt<90%. Tuy nhiên, chúng tôi không cam kết việc Quý khách nhận được tin nhắn do phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ SMS. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo Quý khách chủ động theo dõi tài khoản của mình.

Nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng dịch vụ BLTTLM xin vui lòng tới đăng ký tại quầy giao dịch của VNDIRECT hoặc gọi điện cho bộ phận Dịch vụ Nhà đầu tư theo số 1900 5454 09 để nhận được hướng dẫn. Ngay khi hoàn thiện quy trình giao dịch trực tuyến, Nhà đầu tư có thể đăng ký dịch vụ tại nhà hoặc tại cơ quan. Phí dịch vụ BLTTLM ở bảng trên được áp dụng cho đến khi chúng tôi có thay đổi mới.