HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

 

A. CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN


1. Ô mã cổ phiếu:

Mỗi ô tương ứng với một mã cổ phiếu được khuyến nghị.

2. Chi tiết khuyến nghị, gồm có:

2.1. Nội dung phân tích kỹ thuật

2.2. Khuyến nghị: chi tiết giá mua, giá mục tiêu, giá cắt lỗ

2.3. Cập nhật cuối phiên: Trạng thái khuyến nghị được cập nhật vào cuối mỗi ngày giao dịch

2.4. Thông tin cơ bản: Click vào mũi tên để xem thông tin cơ bản của cổ phiếu

3. Hiệu quả khuyến nghị

3.1. Khuyến nghị đang mở: Danh sách các mã đã mua và vẫn đang nắm giữ.

3.2. Khuyến nghị đã đóng: Danh sách các mã mua theo khuyến nghị và đã thực hóa lãi lỗ. Cột Ghi chú lý giải nguyên nhân bán của Môi giới trực tuyến.

3.3. Bảng tham khảo hiệu quả: một số cổ phiếu đạt hiệu quả cao được khuyến nghị trong thời gian gần đây nhất.

4. Khuyến nghị gần đây

Danh sách khuyến nghị cổ phiếu của các ngày trước đó. Click vào một dòng để xem chi tiết.

 

 

B. CÁC CHỨC NĂNG KHÁC

1. Quy tắc chung
- Các trạng thái đóng/ mở phải nằm trong vùng giá mục tiêu mà khuyến nghị đưa ra.
- Trong trường hợp đặc biệt, khuyến nghị được đóng/ mở không nằm trong vùng giá mục tiêu, Môi giới trực tuyến sẽ cập nhật trước 19h cùng ngày.

2. Quy tắc Mở khuyến nghị
- Nếu trong phiên xuất hiện giá được nêu trong vùng giá mua mục tiêu, khuyến nghị sẽ được mở ở vùng giá đã khuyến nghị. Thông tin về các khuyến nghị đang mở được cập nhật ở bảng Hiệu quả khuyến nghị.
- Môi giới Trực tuyến có nêu rõ trong khuyến nghị các điều kiện để mua vào. Nếu không thỏa mãn những điều kiện này, cho dù xuất hiện vùng giá khuyến nghị Mua, khuyến nghị vẫn không được mở.
- Các trường hợp không mở khuyến nghị sẽ được Môi giới trực tuyến cập nhật vào cuối ngày giao dịch.
- Trong trường hợp thị trường thuận lợi hơn dự kiến, dù giá cổ phiếu đã chạm vùng giá mục tiêu, Môi giới trực tuyến có thể tiếp tục nắm giữ và thông báo nới vùng giá mục tiêu trong phần Ghi chú của Khuyến nghị đang mở.

3. Quy tắc Đóng khuyến nghị
- Các khuyến nghị được đóng khi cổ phiếu đã về tài khoản và xuất hiện một trong các điều kiện sau:
(i)   Xuất hiện giá bán mục tiêu trong ngày
(ii)  Xuất hiện sự kiện quan trọng, ảnh hưởng tới triển vọng giá của cổ phiếu
(iii) Điều kiện thị trường chung không thuận lợi
- Lý do đóng trạng thái sẽ được nêu rõ trong phần Ghi chú của Khuyến nghị đã đóng

 

Quý khách vui lòng truy cập và sử dụng sản phẩm tại đây.

Mọi thắc mắc xin gửi về địa chỉ thư điện tử moigioitructuyen@vndirect.com.vn hoặc gọi đến tổng đài 1900545409 để được trợ giúp.