ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN


1. Một số nguyên tắc sử dụng dịch vụ:


- Thời gian thực hiện UTTB trực tuyến: trong ngày giao dịch từ 8h:00 – 15:30.

- Khách hàng chỉ thực hiện UTTB được với các lệnh bán có trạng thái executed (lệnh đã khớp).

- Số tiền UTTB một phần hoặc toàn bộ dựa trên lệnh gốc đã khớp của Khách hàng. Tính phí trên số tiền thực hiện UTTB.

- Sau khi UTTB thì đến kỳ thanh toán T+3 tiền về đến tài khoản khách hàng VNDIRECT sẽ tự động trích tiền từ tài khoản khách hàng để thanh toán khoản tiền đã vay UTTB

 

2. Giải thích thuật ngữ sử dụng:

 

Giá trị lệnh khớp: = Khối lượng khớp * Giá khớp bình quân

- Số tiền tối đa có thể UTTB: = Giá trị lệnh khớp – (phí môi giới tối đa + phí UTTB) ( Lưu ý: Mức phí môi giới tối đa được tạm tính không phải là mức phí thực Khách hàng phải trả cho lệnh khớp). Khách hàng nếu thực hiện UTTB một phần rồi thì Số tiền tối đa có thể UTTB là số tiền sau khi đã trừ đi số tiền đã thực hiện UTTB.

- Phí UTTB: = (lãi suất năm / 360 ngày) * số ngày thanh toán còn lại. Lãi suất UTTB được thay đổi theo từng thời kỳ. Xem biểu phí để biết chi tiết.

- Số tiền đã UTTB : được cộng dồn theo từng lần Khách hàng thực hiện UTTB trên lệnh đã khớp.

 

3. Các bước thực hiện:

 

- Bước 1: Sử dụng user name & password và thẻ VTOS để đăng nhập để sử dụng dịch vụ VNDIRECT Online.

 

Truy cập vào theo đường dẫn: Giao dịch trực tuyến --> Ứng trước tiền bán

 

 

- Bước 2: Chọn lệnh đã khớp để thực hiện UTTB và nhập số tiền muốn UTTB. Lưu ý nhập số tiền bằng số và không có ký tự đặc biệt.

 

 

- Bước 3: Xác nhận lại các thông tin về UTTB đã nhập

 

  Hệ thống sẽ tự động hiện lại thông tin về số tiền Khách hàng muốn UTTB theo từng lệnh và tổng số tiền muốn UTTB và tự động tính phí trên số tiền UTTB Khách hàng đã nhập.

 

 

Khách hàng kiểm tra lại thông tin đã nhập và chọn nút xác nhận để hoàn thành giao dịch. Nếu muốn thực hiện lại thì chọn nút thay đổi.

 

Sau khi hoàn thành giao dịch UTTB: Màn hình sẽ hiển thị kết quả về số tiền Khách hàng đã thực hiện UTTB, mức phí phải trả và số tiền tối đa còn lại có thể UTTB. Các lệnh UTTB sau thời gian thanh toán T+3 của lệnh khớp hệ thống sẽ tự động chuyển tiền để thanh toán hợp đồng UTTB.