HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI THÔNG TIN TÀI KHOẢN ONLINE


Khách hàng có tài khoản trên website VNDIRECT có thể tự thay đổi thông tin chủ tài khoản.

 

Để có thể thay đổi thông tin tài khoản, khách hàng đăng nhập vào hệ thống bằng username/password.


 

 

Sau khi truy cập thành công. Màn hình thông tin chủ tài khoản sẽ hiện ra như sau:

- Thông tin cơ bản:

 

- Thông tin giao dịch

 

 

Lưu ý: Hiện tại, truy cập online chỉ cho phép Khách hàng thay đổi mật khẩu giao dịch trực tuyến. Các thông tin khác như: email, địa chỉ, số điện thoại giao dịch, địa chỉ liên lạc… Quý khách vui lòng gọi điện đến tổng đài 1900 5454 09 để có thể được trợ giúp một cách tốt nhất!


Quý khách có thể thay đổi mật khẩu giao dịch trực tuyến bằng cách click vào nút "Thay đổi mật khẩu giao dịch qua Internet" ở màn hình Thông tin giao dịch.

 

Màn hình thay đổi mật khẩu giao dịch như sau:

 

 

Quý khách nhập lại mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới, sau đó click "Lưu".