HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN TRỰC TUYẾN QUA MSB

 

Bước 1: Đăng nhập

KH đăng nhập vào tài khoản online của MSB, trang website: http://www.msb.com.vn/

 

 

Bước 2: Nhập thông tin

Cách 1: Chọn mục Chuyển khoản – Chuyển khoản chứng khoán ( không cần ghi đầy đủ nội dung chuyển tiền

 

 

 

Cách 2: Chọn mục Chuyển khoản- Chuyển khoản nội bộ MSB ( bắt buộc ghi đầy đủ nội dung chuyển tiền theo cú pháp: “NTTK 0001123456 Nguyen Van A” )

 

Bước 3: Xác thực thông tin

 

Bước 4:  Kết thúc

- Nhập mã OTP đã được gửi đến số điện thoại đã đăng ký với MSB

- Nhấn tiếp tục để hoàn tất giao dịch