HƯỚNG DẪN HỦY, SỬA LỆNH TRỰC TUYẾN


VNDIRECT cho phép thực hiện các lệnh hủy/sửa khi các lệnh mua/bán đang ở trạng thái chờ khớp, khớp 1 phần trên Trung tâm.

 

Lưu ý: Các lệnh đã khớp toàn bộ thì không thể thực hiện các thao tác hủy/sửa lệnh.

 

1. Quy định về thực hiện lệnh hủy/ sửa trên VNDIRECT Online


Đối với cổ phiếu giao dịch thuộc sàn HOSE:

 

     -   Các lệnh đặt ATO (trong phiên ATO), ATC (trong phiên ATC) và MP (trong phiên Liên tục) không được thực hiện hủy/sửa.

     -   Lệnh limit khớp 1 phần được thực hiện hủy phần còn lại.

     -   Lệnh limit đặt trước/ trong phiên ATO không được phép Hủy trong phiên ATO

     -   Lệnh limit đặt trước phiên ATC được phép Hủy trong phiên ATC

     -   Lệnh limit đặt trong phiên ATC không được phép hủy trong phiên ATC

 

Đối với cổ phiếu giao dịch thuộc sàn HNX:

 

      -    Lệnh Limit chưa khớp hoặc khớp 1 phần được phép hủy/sửa trong giờ giao dịch trừ 5 phút cuối phiên đóng cửa

      -    Lệnh MOK, MAK, MTL không được phép hủy/ sửa trong phiên liên tục. Lệnh MTL khớp 1 phần, phần còn lại chuyển thành lệnh Limit có thể thực hiện Hủy/ Sửa như các lệnh Limit khác.

      -    Lệnh ATC chưa khớp được phép hủy trong giờ giao dịch trừ 5 phút cuối phiên đóng cửa

      -    Người dùng được phép sửa cả giá và khối lượng đặt lệnh.

Lưu ý: Các lệnh hủy/sửa chỉ mang ý nghĩa gửi yêu cầu hủy/sửa đến VNDIRECT để xử lý chứ không có nghĩa lệnh sẽ được hủy/sửa hoàn toàn vì còn phụ thuộc vào khối lượng lệnh gốc đã được khớp bao nhiêu trên TTGD.


2. Hướng dẫn hủy/sửa lệnh trên VNDIRECT Online:

 

Để thực hiện hủy/sửa lệnh đã đặt trên sở GDCK HOSE và TTGD HNX, Khách hàng truy cập vào màn hình Sổ lệnh trong ngày. Các lệnh đang ở trạng thái sent và P.excecuted sẽ được hệ thống hiển thị cho phép thực hiện hủy/sửa. Đối với các lệnh được phép hủy/sửa, Khách hàng có thể:

    -   Hủy lệnh đã đặt.

    -   Sửa giá và khối lượng của lệnh đã đặt với sàn HNX.

Lưu ý: Để giúp KH dễ theo dõi, website VNDIRECT hiển thị các icon chọn, hủy, sửa tại các lệnh có thể thực hiện hủy, sửa.

 

Hướng dẫn hủy lệnh online:

Hủy 1 lệnh

Bước 1: Click vào icon Hủy lệnh phía cuối dòng lệnh muốn hủy

Bước 2: Xác nhận hủy lệnh

 

Hủy nhiều lệnh

Bước 1: Tích chọn các lệnh muốn hủy

Bước 2: Bấm nút Hủy lệnh đã chọn

Bước 3: Xác nhận hủy các lệnh đã chọn

 

Hủy toàn bộ lệnh

Để hủy toàn bộ lệnh, quý khách bấm chọn Hủy toàn bộ và sau đó xác nhận hủy toàn bộ lệnh.

 

Sau khi khách hàng bấm nút HỦy, lệnh hủy sẽ chính thức được gửi đến VNDIRECT để chờ xử lý.

 

Để kiểm tra tình trạng của lệnh hủy vừa đặt, quý khách bấm F5:

- Cancel: Lệnh hủy đã được gửi vào hệ thống và đang trong quá trình xử lý

- Cancelled: Lệnh hủy đã thực hiện thành công

- Refused: Lệnh hủy bị từ chối (do lệnh gốc đã khớp hết trên trung tâm)

 

Trong trường hợp lệnh gốc đã khớp 1 phần, thì phần còn lại sẽ vẫn được hủy. Quý khách theo dõi cột Khối lượng hủy trên sổ lệnh để biết phần lệnh được hủy.

 

Hướng dẫn sửa lệnh online:

Bước 1: Bấm icon Sửa lệnh phía cuối dòng lệnh muốn sửa

Bước 2: Nhập giá và khối lượng mới

Bước 3: Nhập mật khẩu giao dịch và xác nhận thông tin sửa lệnh

 

 

 

Để kiểm tra tình trạng của lệnh sửa vừa đặt. Quay lại màn hình Xem lệnh giao dịch, xem trạng thái lệnh gốc

- Modify: Lệnh sửa đã được gửi vào hệ thống và đang trong quá trình xử lý

- Modified: Lệnh sửa đã thực hiện thành công

- Refused: Lệnh sửa bị từ chối (do lệnh gốc đã khớp hết trên trung tâm)

 

Trong trường hợp lệnh gốc đã khớp 1 phần, thì phần còn lại sẽ vẫn được sửa.