HƯỚNG DẪN ĐẶT CÁC LOẠI LỆNH MỚI SÀN HNX

1. Giới thiệu các loại lệnh mới


Từ ngày 29/07/2013, sàn chứng khoán Hà Nội đưa vào sử dụng thêm 3 loại lệnh mới: MAK,MOK và MTL

  • Lệnh MAK: Là lệnh thị trường có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp.
  • Lệnh MOK: Là lệnh thị trường nếu không được thực hiện toàn bộ thì bị hủy trên hệ thống ngay sau khi nhập.
  • Lệnh MTL: Là lệnh thị trường có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ chuyển thành lệnh LO.

2. Hướng dẫn đặt các loại lệnh mới


Các lệnh  MOK, MAK, MTL chỉ được sử dụng trong phiên khớp lệnh liên tục. Để đặt lệnh, quý khách truy cập màn hình đặt lệnh và chọn loại lệnh tương ứng:

Quý khách có thể xem chi tiết về các loại lệnh mới tại đây

3. Hướng dẫn đặt lệnh lô lẻ trực tuyến


Để tiển hành đặt lệnh lô lẻ, quý khách truy cập vào phần "Đặt lệnh lô lẻ trực tuyến" và chọn loại lệnh tương ứng:

Để theo dõi/hủy/sửa lệnh lô lẻ, quý khách truy cập vào phần "Lịch sử mua bán lô lẻ":

 

 

Lưu ý:

Đặt lệnh lô lẻ trực tuyến chỉ áp dụng với lệnh lô lẻ sàn HNX (số lượng đặt <100 CP). Tất các các lệnh lô lẻ chỉ có hiệu lực trong ngày.

- Lệnh lô lẻ LO (loại lệnh: Limit) chỉ được phép đặt trong phiên liên tục sàn HNX 

- Lệnh lô lẻ Quảng cáo có thể đặt ở cả 2 phiên liên tục và đóng cửa sàn HNX 

- Lệnh lô lẻ bán cho VND (loại lệnh: VND) chỉ hiển thị khi Quý khách chọn lệnh Bán từ ngày 10 - 17 hàng tháng. Giá đặt mặc định là giá sàn ngày khách hàng đặt lệnh và khối lượng bán là toàn bộ số lượng chứng khoán lẻ lô của mã CK đã đặt. 

- Khi Quý khách đặt lệnh Lô lẻ Quảng cáo (loại lệnh: QC), hệ thống sẽ hiển thị thêm ô SĐT để Quý khách điền.

- Quý khách được phép hủy lệnh lô lẻ ở các trạng thái Pending, Sending, Sent. 

- Lệnh lô lẻ bán cho VND không được phép sửa. Với lệnh lô lẻ LO và lô lẻ quảng cáo, Quý khách có thể sửa cả giá và khối lượng theo quy định hủy/ sửa mới của HNX.

- Quý khách không được phép sửa lệnh lô lẻ thành lô chẵn và ngược lại.