HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ QUYỀN MUA TRỰC TUYẾNSau khi đăng nhập vào tài khoản của khách hàng bằng username/ password và VTOS, để đăng ký quyền mua, khách hàng làm theo các hướng dẫn sau đây:

 

Bước 1: Chọn Giao dịch trực tuyến


Chọn Đăng ký quyền mua bên menu trái.

 

 

 

Màn hình đăng ký quyền mua sẽ xuất hiện và liệt kê ra tất cả các mã chứng khoán và các thông tin lien quan đến mã đó mà khách hàng có quyền mua.

Khách hàng có thể tìm kiếm theo các tiêu chí khác nhau: Mã chứng khoán, Từ ngày, Đến ngày. Và khách hàng cũng có thể chọn số kết quả hiển thị trên 1 trang là bao nhiêu.

Bước 2: Thực hiện Đăng ký quyền mua


Sau khi tìm được mã chứng khoán cần đăng ký, khách hàng hãy chọn vào link Đăng ký.

 

Màn hình đăng ký xuất hiện, khách hàng sẽ nhập vào Khối lượng cần đăng ký mua, với điều kiện khối lượng đăng ký nhỏ hơn Tổng KL còn được phép mua và số dư tiền được rút không nhỏ hơn tổng giá trị lệnh đăng ký mua.

 

 Khách hàng nhập Mật khẩu giao dịch và Chọn Đăng ký. Mà hình thông báo thành công xuất hiện và khách hàng có thể chọn đăng ký quyền khác bằng cách chọn button Đăng ký quyền khác.