Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Hỗ trợ lãi suất

Để sử dụng dịch vụ Hỗ trợ lãi suất của VNDIRECT, Quý khách thực hiện theo các bước sau:


  Đăng nhập vào Giao dịch trực tuyến và nhập mã thẻ VTOS    Chọn mục Hỗ trợ lãi suất và thực hiện giao dịch mong muốn


 1. Gửi tiền Hỗ trợ lãi suất


2. Rút tiền Hỗ trợ lãi suất3. Xem lịch sử rút tiền gửi Hỗ trợ lãi suất 
Mọi chi tiết về dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại 1900 5454 09 hoặc email tới support@ vndirect.com.vn để được hướng dẫn.