HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIỆN ÍCH BÁN NHIỀU MÃ

 

Tiện ích Bán nhiều mã (Bán cùng lúc nhiều mã chứng khoán hoặc toàn bộ mã chứng khoán có trong danh mục) ra đời nhằm hỗ trợ khách hàng thực hiện chốt lãi, cắt lỗ, cơ cấu lại danh mục nhanh chóng, hiệu quả.

Quý khách có thể trải nghiệm tính ưu việt của tiện ích này bằng cách thực hiện theo các bước như sau:

 

Bước 1 : Truy cập vào Giao dịch trực tuyến từ trang chủ website VNDIRECT chọn Đặt lệnh mua/ bán cổ phiếu:

 

 

 

Bước 2 : Đăng nhậpnhập mã thẻ VTOS

Bước 3 : Chọn mục Bán nhiều mã:

 

 

 

Bước 4 : Kiểm tra thông tin lệnh Bán nhiều mã

- Xem thông tin thị trường của từng mã chứng khoán bằng cách bấm chọn mã đó ở Chi tiết lệnh bán danh mục.

 

 

 

- Bỏ chọn mã chưa muốn bán bằng cách bấm vào ô chọn ở cột đầu tiên trong bảng Chi tiết

Có thể chọn bán tất cả các mã trong bảng chi tiết bằng cách bấm vào ô chọn ở dòng đầu tiên trong bảng.

 

 

 

- Lựa chọn tỷ lệ % khối lượng muốn bán cho tất cả các mã bằng cách chọn từ ô Tỷ lệ %:

 

 

- Sửa khối lượng bán cho từng mã bằng cách bấm vào ô khối lượng sau đó điền khối lượng mới.

 

 

- Sửa giá đặt cho từng mã bằng cách bấm vào ô mã sau đó điền mã mới

Lưu ý: Giá đặt mặc định ban đầu là giá sàn của mã nhưng giá khớp là giá hiện tại của thị trường. Quý khách có thể thay đổi giá đặt theo như cách ở trên.

 

 

 

Bước 5 : Xác nhậnĐặt lệnh :

Điền mật khẩu giao dịch và bấm Đặt lệnh.

Sau đó, theo dõi trạng thái nhập vào hệ thống một cách real-time tại màn hình thông báo lệnh thành công.

 

 

Lưu ý:

- Hệ thống làm tròn lô khối lượng của từng mã theo tỷ lệ % lựa chọn

- Giá đặt mặc định ban đầu là giá sàn nhằm tăng khả năng khớp lệnh, tuy nhiên giá khớp căn cứ theo giá thị trường của mã chứng khoán.