HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ NỘP TIỀN TRỰC TUYẾN QUA VCB-IB@NKING 


Bước 1: Đăng nhập

Đăng nhập dịch vụ ngân hàng trực tuyến VCB-iB@nking ở địa chỉ:

https://www.vietcombank.com.vn/IBanking/


Bước 2: Chọn mục "Thanh toán" – "Dịch vụ tài chính"


Bước 3: Khởi tạo lệnh thanh toán

- Chọn Nhà cung cấp dịch vụ: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT Hội sở chính

- Chọn Loại dịch vụ: Nộp tiền TKCK - VNDIRECT Hội sở chính hoặc VNDIRECT CN Hồ Chí Minh

- Nhập thông tin:

Số tiền

Mã khách hàng: là số tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng mở tại VNDIRECT, bao gồm 10 ký tự số (ghi đầy đủ 10 số; Ví dụ: 0101000123)

Tên khách hàng: là tên đầy đủ của chủ tài khoản chứng khoán hoặc chủ hợp đồng viết thường hoặc viết hoa không dấu.

Nhấn nút: Xác nhận


Bước 4: Xác thực giao dịch

Lưu ý: Hình thức nhận Mã giao dịch OTP (One Time Password - Mật khẩu truy cập 1 lần)

- Qua SMS: Ngay sau khi khách hàng nhấn nút chấp nhận, Vietcombank sẽ chủ động gửi Mã giao dịch OTP đến số điện thoại di động đăng ký nhận OTP của khách hàng (khách hàng không phải nhắn tin để nhận OTP).

- Qua EMV: Áp dụng với khách hàng sử dụng thẻ EMV của Vietcombank và được Vietcombank cấp thiết bị đọc thẻ EMV. 

- Qua Smart OTP: Phần mềm được cài đặt trên các thiết bị di động (điện thoại di động, máy tính bảng), cho phép người dùng chủ động lấy mã xác thực giao dịch OTP


Bước 5: Xác nhận thanh toán

- Khách hàng nhập Mã giao dịch OTP (nhận qua điện thoại)

- Chọn nút Thanh toán để hoàn tất giao dịch