Vốn tối thiểu của doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không là 300 tỷ đồng

04:06 PM - 25/07/2016 - VietStock
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Theo đó, để thành lập một doanh nghiệp kinh doanh hàng không thì cần có số vốn tối thiểu 300 tỷ đồng.

Cụ thể, khai thác đến 10 tàu bay thì mức vốn là 700 tỷ đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế và 300 tỷ đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa.

Khai thác từ 11-30 tàu bay, mức vốn là 1,000 tỷ đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế và 600 tỷ đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa.

Khai thác trên 30 tàu bay, mức vốn là 1,300 tỷ đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế và 700 tỷ đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa.

Mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung là 100 tỷ đồng Việt Nam.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện như bên nước ngoài chiếm không quá 30% vốn điều lệ đồng thời phải có ít nhất một cá nhân Việt Nam hoặc một pháp nhân Việt Nam giữ phần vốn điều lệ lớn nhất. Việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không không có vốn đầu tư nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện sau 2 năm kể từ ngày cấp giấy phép kinh doanh vận tải hàng không.

Còn trường hợp pháp nhân Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài thì phần vốn góp nước ngoài chiếm không quá 49% vốn điều lệ của pháp nhân./.

  • Tin mới
  • Tin khác