Vẫn còn 400 doanh nghiệp đã cổ phần hóa chưa lên sàn giao dịch tập trung

2016-12-15 13:02:00.0 - NDH
(NDH) Qua công tác theo dõi quản lý, thời gian qua việc đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch trên thị trường tập trung của các DNNN cổ phần hóa vẫn còn hạn chế.

Trong buổi “Hội nghị triển khai một số chính sách mới về cổ phần hóa và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán”, ông Phạm Hải An – Phó trưởng Phòng đổi mới sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính) đã trình bày về kết quả sắp xếp, cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà Nước và quy định mới về bán cổ phần lần đầu gắn với đăng ký giao dịch.

Ông An cho biết, đối với các DNNN cổ phần hóa hoạt động đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch được quy định theo Nghị định 60 năm 2015, Quyết định số 51 năm 2014, hai văn bản này quy định phạm vi thời gian các DNNN sau CPH phải thực hiện đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch, niêm yết nếu đủ điều kiện.

Qua công tác theo dõi quản lý, thời gian qua việc đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch trên thị trường tập trung của các DNNN CPH vẫn còn hạn chế. Theo thống kê của Sở GDCK Hà Nội đến khoảng đầu năm 2016 vẫn còn khoảng 400 DNNN chưa thực hiện niêm yết trên thị trường tập trung.

Việc không niêm yết dẫn tới nhiều hạn chế thứ nhất là các nhà đầu tư đã mua cổ phần thông qua thị trường tự do (OTC) sẽ không có kênh chuyển nhượng chính thức làm giảm thanh khoản thị trường, phát sinh nhiều vi phạm, tranh chấp… Thứ hai là sẽ dẫn đến việc đấu giá cổ phần của DNNN trở nên kém hấp dẫn hơn đặc biệt là đối với các NĐTNN, ảnh hưởng đến nguồn thu của Nhà nước. Các cuộc đấu giá không thành công do số lượng nhà đầu tư tham gia thấp; Giá đầu thành công thấp cũng ảnh hưởng đến nguồn thu của Nhà nước.

Theo đó, ngày 30/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 115/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011. Thông tư 155 quy định khi đăng ký bán đấu giá cổ phần qua Sở GDCK, Doanh nghiệp cổ phần hóa phải đăng ký luôn số lượng cổ phần đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch trên UPCoM. Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/11/2016.

  • Tin mới
  • Tin khác