VAMC thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá

2016-11-24 08:00:00.0 - VnEconomy
VAMC thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá với nội dung: Mời tham gia lựa chọn tổ chức bán đấu giá.
Công ty Quản lý tài sản của các Tổ chức Tín dụng Việt Nam (VAMC) thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá với nội dung: Mời tham gia lựa chọn tổ chức bán đấu giá.

Thời gian nhận hồ sơ trong vòng 10 ngày làm việc từ 8 giờ ngày 1/12/2016 đến 17 giờ ngày 14/12/2016 (hồ sơ gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện).

Địa điểm nộp hồ sơ: Ban Bán và Xử lý nợ - Công ty Quản lý tài sản, tầng 3 nhà G, 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm Hà Nội.
(Người đến nộp phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được VAMC lựa chọn).

Yêu cầu đối với hồ sơ của Tổ chức bán đấu giá bao gồm:

Hồ sơ pháp lý (Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập).

Số lượng đấu giá viên: Tối thiểu 02 hồ sơ của đấu giá viên có đầy đủ Bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên, Thẻ Bảo hiểm y tế của Đấu giá viên, nơi đóng bảo hiểm: Tổ chức nơi Đấu giá viên hành nghề.

Tối thiểu 01 hợp đồng bán đấu giá thành (bản có chứng thực Hợp đồng và Biên bản thanh lý hợp đồng bán đấu giá).

Bản cam kết về tiến độ, cơ sở vật chất đủ điều kiện tổ chức bán đấu giá, thực hiện theo đúng các yêu cầu của VAMC.

Bản mô tả uy tín, năng lực, kinh nghiệm.

Phương án bán đấu giá

Bảng tiêu chí đánh giá tổ chức bán đấu giá
Nhóm tiêu chí bắt buộc
  • Tin mới
  • Tin khác