VACPA thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao chất lượng kế toán quản trị

2016-12-16 09:14:00.0 - ĐTCK
(ĐTCK) Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) vừa ký kết biên bản hợp tác với Hiệp hội Kế toán quản trị Hoa Kỳ (IMA). Đây là lần thứ hai, VACPA ký biên bản hợp tác với IMA sau 5 năm chính thức đặt quan hệ hợp tác.

IMA là hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính, kế toán quản trị tại Hoa Kỳ, thành lập năm 1919 với hơn 80.000 hội viên được công nhận tại hơn 120 quốc gia chuyên cung cấp các dịch vụ đào tạo nghề nghiệp về kế toán quản trị được thừa nhận trên toàn cầu.

Kế toán quản trị là lĩnh vực kế toán theo yêu cầu quản trị điều hành của chủ doanh nghiệp nhằm tạo lập các thông tin nhanh nhất làm cơ sở ra quyết định điều hành của chủ doanh nghiệp. Kế toán quản trị không phải là bắt buộc theo yêu cầu của Nhà nước nhưng có ảnh hưởng lớn đến kế toán tài chính và lập báo cáo tài chính theo luật định. Do đó, kế toán quản trị gắn liền và ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm tra báo cáo tài chính của kiểm toán viên. Sự hợp tác giữa IMA và VACPA sẽ nâng cao năng lực và chất lượng kiểm toán cho hội viên VACPA.

Theo bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Phó chủ tịch VACPA, khối doanh nghiệp nhà nước chưa chú ý đúng mức đến công tác kế toán quản trị cũng như kiểm toán nội bộ do chưa có nhu cầu phải cải thiện kế toán quản trị. Còn khối doanh nghiệp tư nhân, phần đông có quy mô vừa và nhỏ, chưa đủ tiềm lực và trình độ để vươn tới chuẩn mực quản trị tiên tiến, trong đó có xây dựng bộ phận kế toán quản trị.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa VACPA và IMA, vào tháng 4/2017, hai bên dự kiến sẽ phối hợp tổ chức buổi hội thảo để cập nhật cho các hội viên VACPA và kế toán trưởng, kế toán viên doanh nghiệp về khung kế toán quản trị và kiểm toán nội bộ tiên tiến.

Hằng Phương
  • Tin mới
  • Tin khác