Trung - Hàn chiếm 70% nguồn cung vải cho Việt Nam

2016-11-01 16:03:00.0 - VietStock
Việt Nam nhập khẩu vải từ 19 quốc gia trên thế giới, trong đó chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc, chiếm trên 70% tổng kim ngạch.

Số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 9/2016 cả nước đã nhập khẩu 759.9 triệu USD, giảm 12.7% so với tháng 8 – đây là tháng kim ngạch giảm tháng thứ 4 liên tiếp – tính chung từ đầu năm đến hết tháng 9/2016, nhập khẩu đạt kim ngạch 7.5 tỷ USD, tăng 1.32% so với cùng kỳ năm 2015.

Việt Nam nhập khẩu vải từ 19 quốc gia trên thế giới, trong đó chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc, chiếm trên 70% tổng kim ngạch, đứng đầu là thị trường Trung Quốc, đạt 3.9 tỷ USD, tăng 2.92% thứ hai là Hàn Quốc đạt 1.3 tỷ USD, tăng 2.63% so với cùng kỳ.

Ngoài hai thị trường chính kể trên, Việt Nam còn nhập khẩu vải từ các thị trường như Đài Loan, Nhật Bàn, Hongkong (Trung Quốc)… với kim ngạch lần lượt đạt 1.1 tỷ USD; 456.2 tỷ USD và 165 tỷ USD…

Nhìn chung 9 tháng đầu năm nay, nhập khẩu vải từ các thị trường đều với kim ngạch suy giảm, chiếm 57.8%; trong đó nhập khẩu từ Pakistan giảm mạnh nhất, giảm 27.73%. Ngược lại số thị trường với tốc độ tăng trưởng chiếm 42.1% và nhập từ Thụy Sỹ tăng mạnh vượt trội, tăng 101.1% tuy kim ngạch chỉ đạt 1.2 triệu USD./.

  • Tin mới
  • Tin khác