Thủy điện Gia Lai sẽ chuyển từ UPCoM lên sàn HOSE trong tháng 12

2016-12-07 18:13:00.0 - NDH
(NDH) CTCP Thủy điện Gia Lai (mã GHC - UPCoM) mới công bố Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương niêm yết trên sàn giao dịch TP Hồ Chí Minh (HOSE).

Theo đó, HĐQT của GHC đã thống nhất tháng 12/2016 là thời điểm thích hợp để thực hiện việc niêm yết cổ phiếu của GHC trên sàn giao dịch TP Hồ Chí Minh - HOSE và giao cho Ban điều hành công ty thực hiện các thủ tục niêm yết theo quy định.

Về phương pháp tính giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu GHC trên sàn HOSE, HĐQT giao cho Ban điều hành đề xuất phương án tính giá dựa trên bình quân giá đóng cửa 10 phiên liền trước ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu GHC trên sàn UPCoM và phải báo cáo HĐQT trước khi thực hiện.

GHC chính thức được giao dịch trên thị trường UPCoM ngày 26/04/2011, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 12.000 đồng/CP. Hiện tại, giá cổ phiếu GHC đang giao dịch ở mức 28.500 đồng/CP.

9 tháng đầu năm 2016, GHC đạt gần 68 tỷ đồng tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 33 tỷ đồng, hoàn thành 60% kế hoạch doanh thu và 55% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 2016.

Về kế hoạch kinh doanh quý IV/2016, GHC dự kiến đạt 44,5 tỷ đồng doanh thu và 27 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

  • Tin mới
  • Tin khác